Å leve med ulv – Shaun Ellis eller mannen som lever med ulver

Er det mulig for mennesker og ikke minst bønder å leve med ulven i sin nærhet? Shaun Ellis har gjennom sine egne erfaringer med ulv, blant annet som medlem av en ulvestamme, vist at det er mulig dersom man tar seg tiden til å lære ulven å kjenne. Dette forteller han om i boken Mannen som lever med ulver som er en enestående beretning om samliv mellom menneske og ulv. Av René J. Bakke Romincka-skogen i Polen er et stort område naturskog... Les mer