Naturvitskap og mytar – II

Mytar er sirkulære i måten dei ser tid på. Dei følgjer naturens syklus. Mytar er historier som aldri har hendt, men som hender heile tida. I kontrast til dette står så vår moderne lineære tidforståing. Ein evig progresjon mot eit usikkert mål (les: Naturvitskap og mytar – Del I ). Av Per Lønning Aarø Universet vart fødd i eit kjempesmell for 13,7 milliardar år sidan, får me vita. Ei varm kvarksuppe vart helt ut over det heile... Les mer

Jorden vil få to soler

Når den røde kjempestjernen Betelgeuse 640 lysår fra jorden eksploderer og blir en supernova vil man på jordkloden kunne oppleve en dobbel solnedgang og konstant dagslys flere uker i strekk, ifølge fysikeren Brad Carter ved University of Southern Queensland i Australia. Avstanden tatt i betraktning vil dette være ufarlig for eventuelle levende vesener på kloden når dette skulle inntreffe, noe som kan skje snart. Visse har selvfølgelig utpekt... Les mer

Mammuten kan gjenoppstå

En barndomsdrøm ikke helt ulik den mange opplevde i Spielberg-filmen «Jurassic Park» kan bli virkelighet om fire år. Forskeren Dr. Akira Iritani står bak et prosjekt som har til hensikt å forsøke å klone frem mammuten gjennom cellematerial fra bløtvev som har vært nedfrosset i den sibirske tundraen. Kjempen som vandret på den nordlige halvkule ble utryddet for ca. 10 000 år siden, men en mindre rase levde så sent som 1700 før vår tidsregning... Les mer

Naturvitskap og mytar

Stephen Hawking er ute med ei ny bok i haust «The Grand Design» der han mellom anna freistar å avliva myten om ein skapargud. Gud er ikkje naudsynt for å skapa universet, hevdar han, sidan universet gjennom dei etablerte naturlovene ville ha skapt seg sjølv uansett. Ein veikskap med ein slik teori er sjølvsagt at desse lovene som er ansvarlege for inflasjonsekspansjonen som han talar om, er på førehand gjevne. (Til samanlikning kan ein notera... Les mer