Sjømatguiden 2012 – havnaturen er truet

75 % av verdens fiskebestand er truet av overbeskatning. WWF har nå lansert sjømatguiden for 2012 og med den hvilken fisk du kan spise med god samvittighet. Vårt hav og ikke minst det under havoverflaten er en like viktig del av vår natur som det vi daglig ser som fjord, fjell, marker og skog. Nå er fiskebestandene og havnaturen truet av forurensning, en forsøplende oppdrettsnæring og ikke minst overforbruk. Det er lett å bli oppgitt og fortvilet... Les mer

Dear Norway: Help Save Canada’s Wild Salmon

Pure Salmon Campaign er en global organisasjon dedikert til å bekjempe og opplyse om de destruktive konsekvensene ved lakseoppdrett og oppdrettsnæringen generelt. De hadde sitt utgangspunkt i Victoria, som ligger i British Columbia på vestkysten av Canada. Her kontrollerer norsk oppdrettsnæring over 90 % av alle oppdrettsanlegg gjennom de tre selskapene Marine Harvest, Cermaq og Grieg. Filmen er kort, men gir et godt innblikk i kjernespørsmålene... Les mer

Fiskeoppdrett – en økologisk katastrofe

Av Alexander Viken, redaksjonsmedlem KULTURVERK Oppdrettsnæringen i Norge har i lang tid høstet stor respekt blant folk ikke minst fordi den som en av landets viktigste eksportnæringer har fått norsk laks til å fremstå som et nasjonalsymbol. Men som de fleste snarveier mennesket gjør i dets inngripen i naturen, så viser konsekvensen seg ofte å bli en kostbar omvei. En sak er at det viser seg at oppdrettfisken har betydelig mindre næringsinnhold,... Les mer