Den brukne neses estetikk

Vinteren 2004/05. Vi satt på et av trenernes hotellrom og fikk opplest våre motstandere. Jeg var debutant i NM og veldig nervøs. Han leste opp navnet og pulsen min gikk øyeblikkelig i været. Jeg begynte å strisvette. De fem timene før jeg steg inn i ringen er noen av de lengste jeg har opplevd. Av Alexander Myhre Noe av essensen i et demokrati og fritt samfunn er at en skal kunne ytre seg fritt uten fysiske represalier. Ord og kropp er... Les mer

Sentralstatens nedgangstid

De økonomiske, miljømessige og politiske problemene vi ser i alle de viktige økonomiene verden over er symptomer på at dype endringer er i ferd med å skje. Visse viktige trender som har vært dominerende i decennier er i ferd med å snu. Sentralstatens nedgang med de konsekvenser det har for velferdsmodeller vi idag tar for gitt vil medføre store endringer i nær fremtid. Av Anders B. Asphaug «Statens ekspansjon går selvsagt på bekostning... Les mer

Sigurd Hoel – Velferdsstaten som et åndsforlatt grisehus

Sigurd Hoel, forfatter og samfunnsengasjert skribent, går i dette korte radiointervjuet fra 1957 mot den åndelige sløvhet som den sosialdemokratiske velferdsstat har skapt, og begrunner det i egen naivitet og illusjoner. «…en velferdsstat hvor åndslivet må gå for lut og kaldt vann det er ikke vårt ideal av et samfunn, på samme måte som et grisehus hvor alle grisene er mette, ikke er vårt ideal av et hus..» Hør klippet her Relatert Oppfordring... Les mer