Å vente på den nye sol – Peter Kingsley

Peter Kingsley er en kulturfilosof og mystiker som har fordypet seg i den vestlige kulturens røtter, og da særlig i de ekstatiske og magiske praksisene som lå til grunn for filosofer som Pythagoras, Parmenides og Empedokles, og disse skikkelsenes enorme innflytelse på vår virkelighet i dag. I boken « A Story Waiting to Pierce You» (2010) trekker han tråder mellom tidlig Europeisk kultur, Mongolia, og Tibet; en utforskning av vår sivilisasjons... Les mer

Passivitetens tidsalder eller hvordan leve bortenfor og med begrepene

Vi lever i en tid hvor det virker som om tenkningen ikke lenger verdsettes slik den engang ble gjort. Det mentale liv, intellektet, er bare nok en funksjon, nok et instrument, som i så og så mange ulike variasjoner er knyttet til tilsvarende antall funksjoner og nedenforliggende naturlige eller sosiale motivasjons- og årsaksforklaringer. Som mer eller mindre våkne tilskuere, i en passiv bevissthet, knytter vi oss snart til den ene tanken, så... Les mer

THE UNICORN MAN – En presentasjon II

Første del kan leses her Fremfor alt er The Unicorn Man et verk som søker mot det absolutte, og det ved å varme opp alle tendenser mot sine yttergrenser slik at de peker mot noe utenfor, en impuls som også lå bak Arthur Rimbaud og Georg Trakls poesi, men som trenger et ulikt uttrykk i ulike tider. Sammenligner vi med en annen dikter som portretterte enhjørningen; Rainer Maria Rilke, finner vi hos Vox Anon en villere, mer eksplosiv, offensiv... Les mer

THE UNICORN MAN – En presentasjon

  Vox Anons diktning er en gedigen hyllest til denne feminine kraften, som besynges og elskes opp i høyeste potens, fra det sanseliges røtter mot det sanseliges kortslutning og Den absolutte kvinnen. Hennes vesen er den absolutte frihet, det de gamle hinduene kalte «lila» – lek; en kraft som kan gå et utall retninger i hvert enkelt nå; og det er en slik frihet versene i The Unicorn Man bærer bud om; fri og lett gange som hvert øyeblikk... Les mer

Til slutt

«Til og med sin egen umulighet må tanken begripe for sin mulighets skyld.» Av Theodor W. Adorno (1903–1969), fra Minima moralia (1953), oversatt av Arild Linneberg Den eneste filosofien som ansikt til ansikt med fortvilelsen fortsatt lar seg forsvare, ville være forsøket på å betrakte alle ting slik de fortoner seg fra forløsningens standpunkt. Erkjennelse har ikke noe annet lys enn det som skinner på verden fra forløsningen: alt annet... Les mer

Sunnheten til døden

«De sunnes sykdom lar seg ene og alene diagnostisere objektivt på misforholdet mellom den rasjonelle livsførselen og den mulige fornuftige bestemmelsen for livene deres. Men sykdommens spor røper seg likevel: de ser ut som om de har fått påtrykt et hudutslett med regelmessig mønster, som om de etterapet det uorganiske. Det mangler ikke mye på at en kunne anse dem som går opp i det å føre bevis for sin kvikke livlighet og struttende kraft,... Les mer

VREDENS MAGIKER OG TIGRENES GULL – Et bokbål

Universets klokke viste 23:59, og nok en gang hadde magikeren latt alle bøkene sine prøves ved ilden. De som overlevde flammene denne gangen var Cesare della Riviera, Arthur Rimbaud, Georg Trakl, UR-gruppens publikasjoner, Nicholas Flamel, Jacob Boehme, Johannes Trithemius, Plotin, Wolfram von Eschenbach, Hermes Trismegistus, Lao Tzu, Massimo Scaligero, Osip Mandelstam, Jorge Luis Borges, Vox Anon, noen fragmenter av Novalis, en oppgradert versjon... Les mer

Herr doktor, det er pent av Dem (om omgjengelighet)

«Ved å tilpasse seg til den undertryktes svakhet, bekrefter en herredømmets forutsetning i denne svakheten og utvikler selv det omfanget av grovhet, ufølsomhet og voldelighet som trengs for å utøve herredømmet.» Av Theodor W. Adorno (1903–1969), fra Minima moralia (1953), oversatt av Arild Linneberg Det finnes ikke noe harmløst lenger. Livets små gleder, livsytringer som så ut til å være fritatt for tankens ansvar, har ikke bare et... Les mer

Kunnskapens endepunkt – Charles Upton

Vi presenterer her Charles Uptons «Kunnskapens endepunkt» fra hans Knowings: in the Arts of Metaphysics, Cosmology and the Spiritual Path (2008). Her får vi et innblikk i hvordan vår tids utfordringer kan se ut fra et esoterisk perspektiv, der en vesentlig oppgave er å transformere Kunnskap til Væren. Så ulik denne tenkningen kan synes vår tids sedvanlige oppfatning om nødvendigheten av å spre og anvende kunnskap, tangerer disse innsiktene... Les mer

For Anatole France (om det skjønne)

«Den som finner alt skjønt, står i fare for å ikke finne noen skjønnhet. Det allmenne ved det skjønne kan bare meddele seg til subjektet ved å besette det særskilte. Ikke noe blikk når det skjønne hvis ikke dette blikket er ledsaget av likegyldighet, ja nesten forakt for alt utenfor den betraktede gjenstanden.» Av Theodor W. Adorno (1903–1969), fra Minima moralia (1953), oversatt av Arild Linneberg Til og med dyder som åpenhet, evnen... Les mer

« Previous PageNext Page »