Apokalyptisk likegyldighet eller funderinger i en undergangstid

Undergang, apokalypse, tilskrives gjerne religiøse dommedagsprofeter, men troen på den fremgangsrike fremtiden er generelt ikke spesielt stor om man ikke støter på de som tjener godt på å hevde fremtidsoptimisme. Hele spekteret fra taxisjåføren til akademikeren er med, selv om perspektivene og utgangspunktene er ganske så forskjellige. «Dumhetens tidsalder» skriver Nina Witoszek i Aftenposten. Av A. Viken «Frihetsbegrepet er i høyeste... Les mer

Frihetens grenser

Ordet frihet er i ferd med å endre klang. Vel har vi aldri snakket mer om frihet enn i dag, men samtidig skrives det om «frihetens forvandling» og brukes uttrykk som «pervertert frihet». Olav H. Hauge skriver i dagboka si i 1968, førti år før spørsmålet nå stilles på nytt: «Var det dette dei meinte med fridom? Fridom til å gjera det som sviv deg. Var det ikkje å frigjera dei store, gode kreftene i deg, du meinte? Jau, det var sikkert... Les mer