How do you define “real”? – De filosofiska inspirationerna till The Matrix

Sedan filmen The Matrix kom ut 1999 har den fått många beundrare. Att säga att man befinner sig i ”the matrix” har blivit synonymt med ett tillstånd av osäkerhet, av okunskap om tingens egentliga tillstånd. Men hur många är det som reflekterar över filmens mer subtila innehåll, vad the Matrix egentligen representerar och vad den är inspirerad av, denna filosofiskt mättade slöja som har dragits över människornas sovande ögon? Av... Les mer