Hva er menneskets naturgitte potensiale?

Bruker vi mennesker vårt fulle potensiale, eller er det sider ved oss som ennå ikke er utviklet? Psykologen Erik Hoffman hevder at vi har ubrukt potensial i hjernen som vi evolusjonært har utviklet som gir en balanse mellom tekniske ferdigheter og det vi kan kalle menneskelige ferdigheter knyttet til empati, mentalt overblikk og meningsverdi. Om dette har noe for seg så kan vi sannhet snakke om en potensiell bevissthetsevolusjon. Av René J.... Les mer

Elvens hemmeligheter

Hva er det med elven som ubevisst har tiltrukket meg, og som så tydelig har satt sitt preg på sinnet mitt fra barnsben av? Hva er det med elven som fascinerer? Som til alle tider og fortsatt fascinerer og tiltrekker mennesker fra alle ulike kulturer og verdenshjørner, portrettert i poesi, filosofi, myter og kunst?  Av Ivar Sagbakken, filosof og redaksjonsmedlem KULTURVERK  «Elven sover aldri. Og den har heller intet ønske derom. Den er den... Les mer

ESSAY: Sjakkmeditasjoner

«Chess is war over the board. The object is to crush the opponent’s mind.» – Robert Fischer Av Jo Hammerstad Sjakk forteller oss mye om forholdet mellom vilje og nødvendighet, om hva frihet i høyere forstand betyr. Man starter spillet med utallige muligheter, som for hvert trekk snevres inn til et mer og mer særegent forløp, der mulighetene til variasjon blir færre og færre i takt med at en endelig avgjørelse nærmer seg. Det... Les mer

DET NAKNE MENNESKET

I disse lange, kalde og hvileløse våkenetter, vender et bilde stadig tilbake til min bevissthet. Et bilde som ikke synes å være uten en viss relevans for et menneske som idag ønsker å gå en erkjennelsens vei. Bildet, eller metaforen, er hentet fra Buddhas «middels lange drøftelser», Majjhima Nikāya (mer spesifikt Cūḷamālunkaya Sutta (63), eller «Den kortere drøftelse til Mālunkyāputta»), og blir i utgangspunktet nyttet av Buddha... Les mer