Let’s Talk About Soil – mennesker lever ikke av betong

[vsw id=”53618201″ source=”vimeo” width=”620″ height=”348″ autoplay=”no”] Filmen Let’s talk about soil, er en fargesterk og ekspressiv animasjonsfilm som viser hvor avhengige av matjord vi mennesker er, og hvor knapp og truet matjorden nå er globalt. Landgrabbing, befolkningseksplosjon og naturødeleggelse er noen av de største truslene som filmen berører. Let’s talk about soil viser... Les mer

Essay: Fremtiden tilhører gourmeten

Mat handler om å bli mett for de som sulter, og når den verste sulten er stillet handler den for mange om god smak. Men mat handler om mye mer, maten vi spiser forteller om våre prioriteringer i forhold til natur, kultur, økonomi, ressursforvaltning  – og våre medmennesker.  Måten vi dyrker og produserer mat på, påvirker hele samfunnet, både nasjonalt og globalt. I den gode, sunne og rettferdige maten ligger mye av løsningene på... Les mer

10 teser for en sultfri verden

Nylig var verdens matsikkerhetsdag. I følge de siste tallene fra FAO (oktober 2012) sulter i dag 870 millioner mennesker i verden. Det er uverdig, særlig med all den kunnskapen vi besitter. Men å utrydde sulten er ikke så veldig vanskelig; egentlig. Andrew P. Kroglund; er skribent og debattant. Jobber p.t. som Informasjons- og Politikksjef i Utviklingsfondet og er Styreleder i paraplyorganisasjonen ForUM for Miljø og Utvikling. (Opprinnelig... Les mer

Alliansen ny landbrukspolitikk aksjonerte for norsk matproduksjon – opprør i Senterpartiet

Alliansen ny landbrukspolitikk (Anl) protesterte mot den nye landbruksmeldingen og dens mangel på konkrete tiltak for norsk selvforsyning og matproduksjon. Som en symbolsk protest overrakte de en melkekartong med påskriften «Tinemelk på soya frå Brasil». Meldingen var tydelig da representanter for Anl , som er en tverrpolitisk organisasjon, stilte opp foran Stortinget for å markere sin misnøye med landbruksmeldingen som i dag ble behandlet... Les mer

Vannkrig – trussel mot fremtiden

Amerikansk etterretningsrapport anser mangel på vann som en trussel som kan føre til krig og true verdens allerede hardt pressede matvareproduksjon. Krig om naturressurser og ikke minst det dyrbare drikkevannet, er gammelt som mennesket selv. For de som har historisk og geopolitisk innsikt er det opplagt at det i en tid med voksende befolkningsgrupper, økt press på biomangfold og naturgrunnlag, økt konfliktnivå mellom folkegrupper, ørkenspredning... Les mer

Ikke kast mat – lær matvett

Matvett.no er en ny kampanje satt igang for å få bukt med det enorme og naturfiendtlige matsvinnet i Norge. Nordmenn kaster 1/4 av all mat som produseres og omsettes (se artikkel hos forskning.no), i tillegg kommer all svinn fra dagligvarehandelen. Kampanjen har til formål å opplyse og veilede  folk til bedre og mer ressursvennlig matvaner med enkle midler.  Svært mye av vår tradisjonsmat såvel som europeiske klassikere hadde sitt utgangspunkt... Les mer

«Okkuper matsystemet» – Willie Nelson

Willie Nelson, for de fleste kjent som en av de siste store innen amerikansk folk og C&W musikk, plukker opp tråden fra Occupy Wall Street-bevegelsen og retter skytset mot en spekulativ global matindustri som forarmer både naturgrunnlag og livsgrunnlaget til millioner. Willie Nelson har i likhet med sine musikerkolleger Neil Young og John Cougar Mellencamp lenge stått opp for amerikanske bønder gjennom prosjektet Farm Aid som har lykkes med... Les mer

Allianse for ny landbrukspolitikk sier nei til frihandel

Den nystiftede Alliansen ny landbrukspolitikk (Anl) går mot frihandel som løsning på mat- og sultproblematikk og vil heller styrke bønders inntekt og øke lokal selvforsyning og matvareproduksjon.    Av A. Viken, redaksjonsmedlem KULTURVERK «Vi mener at man må legge grunn alle lands rett og plikt til å gjøre det de kan for å fø sin egen befolkning, da må Norge ta sin del av ansvaret gjennom lokal matproduksjon. » Thomas Nygren, Attac... Les mer

Matvaresikkerheten truet – NATO advarer

NATO advarte allerede i 2008 om global matmangel og økende matvarepriser som årsak til krig, nød og ustabilitet og at matvaresikkerhet bør prioriteres for å fremme global stabilitet. I en tid hvor Nationen i dag konstaterer at 6200 landbruk er lagt ned de siste 6 år under nåværende regjering og stadig flere står for tur, så uttrykker NATO på sin side stor uro for nettopp økende matmangel og stigende matvarepriser globalt: Det er for tiden... Les mer

FN – rapport konkluderer med at økologisk jordbruk kan øke avkastning fra jordsmonnet med 100%

Studien som tar utgangspunkt i såkalte utviklingsland konkluderer med at matproduksjon kan dobles innen ti år om man går over til å drive økologisk småskalajordbruk. I afrikanske land kan økningen bli på hele 116 % om man endrer produksjonsmetoder og går bort fra jordbruk som er ressursintensivt og forurensende. Rapporten kommer som et svar på at matprisene er rekordhøye historisk sett og utsiktene til at jordens befolkning vil øke fra... Les mer