Slavoj Žižeks – Living in the End Times

I Slavoj Žižeks nyeste bok, Living in the End Times, er hans underleggende premiss at det globale kapitalistiske systemet nærmer seg et apokalyptisk nullpunkt. Denne apokalypsens «fire ryttere» utgjøres av den økologiske krisen, den biogenetiske revolusjonens konsekvenser, ubalanser innad i systemet (problemer med intellektuelle rettigheter, kamper om råmaterialer, mat og vann), og en eksplosiv vekst av sosiale forskjeller og utelukkelser.... Les mer