Kampen mot palmeoljen er på langt nær over

Med jevne mellomrom blir palmeolje satt på agendaen, nå ikke lenger bare som en dårlig skjult ingrediens i foredlet matvare under aliaset «vegetablisk fett», men som en iblandet del av fôret til norske husdyr. Før vårens avdekking av den utbredte bruken av palmeolje i fôret til norske melkekyr, var dette mer eller mindre uten hverken bøndenes, bondeorganisasjonenes eller forbrukernes godkjenning eller kjennskap. Av Oda Omholt, redaksjonsmedlem... Les mer

Motstrømstaten Vermont – det bærekraftige landbrukets tilbakekomst i agroindustriens hjemland

I et land der selskapet Monsanto og annen storkapital driver monokulturell imperiebygging – med myndighetenes velsignelse – er det visse steder hvor gryende pastoral motmakt er i emning. Vil Vermont bli den første og siste delstaten der bærekraft får gjennomslag i det amerikanske landbruket, eller er den lille delstaten en forpostfekter der flere vil følge etter i kampen mot den tiltakende genmodifiseringen av matfatet?  Av Lars... Les mer

SANNHETEN OM KUNSTGJØDSEL

Levende, fruktbar jord for matproduksjon kommer gjennom humuspleie, altså vedlikehold av de levende organismene i jorda. Jorda inneholder et uoverskuelig mangfold av levende organismer, fra de minste mikro-, til de større mezoorganismene, i sin helhet kalt edafon. Enkelt sagt starter edafon først en nedbrytingsprosess i gjødsel og planterester. Før de organiske emnene har blitt løst opp i sine enkelte molekylære bestanddeler inngår de i humusoppbyggende... Les mer