Herr Fossemøllens øyensten

Jeg ble født til jorden for å hegne om og videreføre herr Fossemøllens øyensten. Av hjertet er jeg helt og fullt en fossemølling, et elvemenneske. Min smerte over å ha tapt stedet er omvendt proporsjonal med den glede herr Fossemøllen kjente over å ha vunnet det. Av Øyvind Holmstad, redaktør av bloggen Naturkonservativ ”Maskinen er komplisert. Det er ikke naturen og heller ikke menneskesamfunnet. La oss kalle det som aksepterer og bygger... Les mer

Av jord er du kommet til kultur skal du bli

Begrepene kultur og kult stammer fra cultura av cultus på latin med betydningene dyrke, avle, kultivere og hylle, med både en sakral og profan betydning. At begrepet som beskriver menneskelig aktivitet, åndsliv og samfunnsbygning har vokst opp fra kultiveringen av jorden er like naturlig som det er en historisk kjensgjerning.  Av A. Viken, redaksjonsmedlem KULTURVERK, essayet er tidligere publisert i tidsskriftet Herba som utgis av Biologisk-dynamisk... Les mer

Kulturlandskapet – Norges sjel?

I anledning dagen er det verdt å tenke over hva det er som utgjør Norge og det norske. Jens A Riisnæs, ofte kalt Norges mest bereiste mann etter et liv på reisefot over hele kloden, tar oss med på en reise til landet han elsker, kulturlandskapet Norge. I NRK-serien Ut i Naturen reflekterer han på en reise gjennom landet over hva det er som gjør Norge norsk og er den norske identiteten. Hans påstand er at det er i grenselandet mellom natur... Les mer

I kamp mot monstermaster – på tur med Hardangeraksjonen

Etter i lengre tid å ha fulgt Bevar Hardanger og den senere Hardangeraksjonens kamp for det unike natur- og kulturlandskapet i Hardanger, bestemte KULTURVERK seg for å gå fra ord til handling og ta del og bli med opp i fjellene. Det var alt annet enn bortkastet. Etter rolige sommerdager i Hardangerregionen satte man kursen mot Ålvik, hvor Hardangeraksjonen igjen skulle ta fatt på mastemotstanden oppe i Hardangerfjellene. Nå nærmere bestemt... Les mer

Mann og Natur: Naturlandskap og Wimbachtal

Mer enn enkeltfenomener og avgrensede topografier, er det landskapet, helhetsinntrykket, ja sinnbildet, av naturen som omgivelse, som et utenfor, som har preget mennesket siden sivilisasjonen ble en del av den menneskelige tilstand. «Naturlandskapet og våre sinnbilder av det, slutter ikke der vår synsrand svinner hen; det fortsetter foran oss, på baksiden av neste berg, bortenfor neste skogglenne, på slutten av stien, veien bak oss vi har gått,... Les mer

Hardangeraksjonen slår leir for mastemotstand

Hardangeraksjonen har nå beveget seg fra ord til handling og har nå slått teltleir i mastetraséen for utbygging av kraftlinje i luftspenn. De vil med dette ikke bare markere, men stoppe opp utbyggingen av de etter hvert så velkjente og utskjelte monstermastene på 45+ meter, som vil forandre oppfattelsen av det unike Hardangerlandskapet. Synnøve Kvamme som hele tiden har vært aktiv siden aksjonen tok til, er aksjonistens lidenskapelig engasjerte... Les mer

Hardangeraksjonen fortsetter kampen for kultur- og naturlandskapet

Etter at luften gikk ut av den i den tidligere så aktive og fremgangsrike gruppen Bevar Hardanger, som lyktes å få massiv oppslutning, fortsetter Hardangeraksjonen der de slapp. Etter at regjering og stat vedtok å bygge de forhatte monstermastene i stedet for å lytte til ekspertråd som konkluderte med at ENØK-tiltak og sjøkabel som alternativ er fullgodt, gikk luften ut av det vellykkede tiltaket Bevar Hardanger. En prosjektorientert gruppe... Les mer