PATRIOTISME – når døden er mer levende enn livet

  25. november 1970 begikk Yukio Mishima, japans store etterkrigspoet, kunstner og iscenesetter, seppuku, rituelt selvmord. Det var et veloverveid og gjennomregissert høyde- og endepunkt i en mangslungen kunstnerkarriere som synes egentlig å ha vært skjebnebestemt for denne enden. Novellen og filmen Patriotisme – et ritual i kjærlighet og død forteller historien om et ideal som Mishima siden realiserte med eget blod. Av AUTONOM, alle... Les mer

Satoyama: Japans hemmelige skog – NRK dokumentar

Satoyama er et område og et begrep i Japan, som betegner sonen hvor fruktbar jord møter foten av fjellsiden (sato betyr dyrkbar, levelig land, eller hjemland; yama betyr fjell). Her drives et tradisjonelt landbruk som en levende pakt mellom menneske og natur. Mennesket bruker, men misbruker ikke de rike ressurser som finnes i denne sonen. Det biologiske mangfoldet og respekten for dette er fremtredende i det kultiverte landskapet som balanserer... Les mer