Hymne til Ishtar

Vi skuer deg i all din pryd, kun svøpt i himmelens drakt, ditt kjærtegn og din vakre røst som vrenger krigerens makt.   O, til din stjernes rand i øst, vi bærer hver vår fane for Ishtar, prydet morgenrød, vår uskyld å berane.   Som skjenker elskov, skjenker død som vekker løvens hunger, som egger opp og lindrer nid, som taler alle tunger.   Og om din skjønnhet volder strid så døyver den all harme. For kongehjertet, hardt... Les mer

Riss

En rune rød er hun, rød, i hvit hud risset. En stav som stemmer blod, hvis vinkler renser verk. En rune rød som tenner en inste ild som jeg ser skinne tilbake til forn øld. Når mitt blikk når hennes, denne røde rune, ser jeg som gjennom Ishtars port det inste Babylons brev risset som oder og salmer. Hver stav er et brev, et stev kun i kvisten, som skjærer seg gjennom soger tilbake til dypet. Det som er selve livets livmor, og forne Fimbultys morgenrøde... Les mer

“The Flood”: Et bidrag til verdens musikalske arv

Av Eirik Storesund, norrønfilolog Siduri sa: «Gilgamesh hvorhen farter du? Du vil aldri finne det liv du søker. Da gudene skapte mennesket voldet de ham døden, men livet beholdt de for seg selv. Men du, Gilgamesh, fyll din mage med gode ting! Dag og natt, natt og dag, dans og vær lystig, feir og fryd deg. La dine klær være rene, vask deg med vann, elsk det lille barnet som holder din hånd, og gjør din kone glad i ditt favn, for dette... Les mer