Hva er penger III – Inflasjon eller hvorfor penger er utilstrekkelige

Vil du ha mer penger sier du? Det du egentlig mener er at du vil ha mer kjøpekraft. Mer potente penger er å foretrekke framfor økt pengemengde. KULTURVERK fortsetter sin artikkelserie om pengevesenet (les del I og II her) av Anders Asphaug Se for deg følgende scenario. Et skipsforlis har plassert tre personer drivende på åpent hav i en livbåt. Person A har i sin besittelse en appelsin – en verdifull vare, situasjonen tatt i betraktning.... Les mer

Hva er penger II – Om sedlenes opphav

Man kan ikke sånn helt uten videre gi folk lapper av papir med trykk på, fortelle dem at de har verdi og få dem til å gi deg varer og tjenester. Dette fenomenet har utviklet seg over tid. Sedler har opphav som verdipapirer, som garanti for at en egentlig bakenforliggende vare skal bli utbetalt, men slik er det ikke lenger. KULTURVERK fortsetter sin artikkelserie om pengevesenet, les del I her, av Anders Asphaug Gull har som kjent vært penger... Les mer

Hva er penger?

Vi bruker penger hver dag. Vi har sedler og mynter i lomma, vi har bankkontoer og vi har uttakskort. Hvordan har det seg nå at disse bitene av papir, metall eller digitale nummerrekker, som ikke har noen særlig verdi i seg selv, betyr så enormt for oss? Hvorfor har de verdi? Nå når finansmarkedene raser nedover er det ikke dumt å vite hva penger egentlig er. Av Anders Asphaug I disse dager er det mye snakk om penger og valuta. Det er snakk... Les mer