40 år siden Nixon droppet gullstandarden

I dag, den 15. august 2011, er det 40 år siden president Nixon ga endelig slipp på gullstandarden. Fra og med dette avhang ikke lenger dollarens verdi av at den var bundet til gullet.  Det markerer dermed begynnelsen på «fiat»-pengesystemet, et system hvor pengenes verdi settes etter diktat av staten. Å forstå hvordan dette systemet fungerer er en nøkkel for å forstå svært mye ved dagens politiske og finansielle system, inkludert gjeldskrisene... Les mer