Hvem skal eie frøet? En kort film om frihet

Motstanden mot GMO er sammensatt. Den handler om det uforsvarlige i å manipulere med naturens byggestener på en måte som har konsekvenser vi ikke aner rekkevidden av. GMO forstyrrer økosystemer som evolusjonært over lang tid har utviklet et finmasket og sårbart samspill, hvor brå endringer kan få fatale konsekvenser for biomangfoldet. Det etisk tvilsomme i det å endre arter for å oppnå profitt er en sak for seg. Men motstanden handler... Les mer

SPIS SØRLANDET – et skritt mot en bedre matkultur

Siden krigen har matkulturen i Norge gått fra å være basert på kunnskap til å bli stadig mer basert på konsum, konsum uten grenser og uten krav til opphav eller kvalitet på maten. Hvis mat er en av hovedbærerne for kultur og identitet, slik det så ofte hevdes, så har størsteparten av Norges befolkning i stor grad blitt identitetsløs, men først og fremst hjelpeløs. Hjelpeløs fordi den som ikke vet hvor maten sin kommer fra og hva den... Les mer

Oikos – Økologisk Norge kampanje mot E-stoffer

«Heller Ø enn E!» er navnet på kampanjen som oikos.no – Økologisk Norge iverksatte denne våren. I en tid som med E. coli-utbrudd og diskusjoner omkring norsk jordbruk, norskprodusert mat og GMO, er matvaresikkerhet noe som er på folks lepper. Kampanjen har til hensikt å bevisstgjøre forbrukerne på alternativer til mat med mange kunstige tilsetningsstoffer som vi generelt omtaler som e-stoffer. Fra kampanjesiden heter det: «Det er ikke... Les mer

Aksjonerer for GMO – fri matproduksjon i Norge og verden

Lørdag 21. mai aksjonerte personer tilknyttet Nettverket for GMO-fri mat på et jorde i Løten, hvor man sådde spirer for en GMO-fri fremtid. Dette for å markere en aksjon som har utgangspunkt i en eventuell godkjenning som ligger hos miljøvernminister Erik Solheim av genmodifisert mais. Produksjon av GMO-mat har spredd seg ikke minst innen industrielt jordbruk i utviklingsland, noe flere nå protesterer mot globalt, ikke minst en stor gruppe... Les mer