For Anatole France (om det skjønne)

«Den som finner alt skjønt, står i fare for å ikke finne noen skjønnhet. Det allmenne ved det skjønne kan bare meddele seg til subjektet ved å besette det særskilte. Ikke noe blikk når det skjønne hvis ikke dette blikket er ledsaget av likegyldighet, ja nesten forakt for alt utenfor den betraktede gjenstanden.» Av Theodor W. Adorno (1903–1969), fra Minima moralia (1953), oversatt av Arild Linneberg Til og med dyder som åpenhet, evnen... Les mer