Pornokrati – demokratisk sexualisering

Vi lever i ett samhälle var allt sexualrelaterad som kan tänkas och som borde vara otänkbart för de flesta, nu är allmänt tillgänglig. Inget dominerar media och underhållning så mycket som ytliga föreställningar om och anspelande på sex. Det finns knappast en enda perversion, fetisch eller sexuell böjelse som inte kan googlas, var man finner flera webbsidor som vet att utnyttja eller skapa en efterfråga för ekonomisk vinst. Det reflekterar... Les mer

Alain Badious endetidsfilosofi

Kali Yugas ende er som Guénon påpeker kvantitetens herredømme, der alt fast, kvalitativt løses opp i piskende strømmer av løsrevet informasjon, virtuell kapital, handelsvarer, og rotløse fragmenter av mennesker. Rasjonalitetens forherdede murer slår sprekker og mister troverdighet i møte med flere og flere traumatiserende begivenheter den ikke forstår, men som den forsøker å verge seg mot ved å kalkulere trygghet i et mangfold av disipliner. Av... Les mer