Krisens epilog

Hva hender egentlig etter at krisen rammer? Noen ganger kan en krise virke stimulerende på skaperkraft, andre ganger virker den bare lammende. Et av de verste jordskjelvene i moderne italiensk historie rammet L’Aquila den 6. april 2009. Middelalderbyen ble lagt i grus, byens indre er selv etter flere år et tomrom, preget av avmakt og mafia. Av Emma Gerritsen, samfunnsredaktør i Samviten. Foto (samtlige): Emma Gerritsen  – L’Aquila... Les mer