SANNHETEN OM KUNSTGJØDSEL

Levende, fruktbar jord for matproduksjon kommer gjennom humuspleie, altså vedlikehold av de levende organismene i jorda. Jorda inneholder et uoverskuelig mangfold av levende organismer, fra de minste mikro-, til de større mezoorganismene, i sin helhet kalt edafon. Enkelt sagt starter edafon først en nedbrytingsprosess i gjødsel og planterester. Før de organiske emnene har blitt løst opp i sine enkelte molekylære bestanddeler inngår de i humusoppbyggende... Les mer