Naturvernet som forsvant

Anne Marte Blindheim etterlyser i Dagbladet de viktige miljøkampene som har druknet i retorikken omkring klima og CO2-fangst. Det er ikke så ofte man leser kommentarer i media som tar for seg miljøvern uten at det kommer en lang, intetsigende tirade om klima og siste og neste klimakonferanse, men Blindheim peker på det biologiske mangfoldet som går tapt her og nå.  Man snakker om den sjette masseutryddelse hvor 18 000 arter står på rødlisten... Les mer