Etter dypøkologi – den tredje bevegelse

Det er hittil beskrevet to naturvernsbevegelser, to forskjelligartede bevegelser hvor formålet er å beskytte naturen. Det er grunn økologi og dyp økologi. Det finnes også en tredje bevegelse som ennå ikke er beskrevet. En bevegelse som nok har vært usynlig for akademia fordi man her må over på en åndelig tilknytning til naturen. Samtidig så har de som er en del av denne bevegelsen ikke funnet noen mening i en intellektuell beskrivelse... Les mer

Biodynamisk jordbruk og respekten for naturen – En dansk film

Biodynamisk jordbruk er forløperen for det senere økologiske landbruk, og hviler på mange av de samme prinsippene hva angår metoder for dyrking, behandling og produksjon av mat. Men der det økologiske landbruket stopper ved det rent fysiske, så legger det biodynamiske jordbruket vekt på å se både natur, jord, dyr og menneske som en del av en større organisme med et helhetlig perspektiv, hvor og åndelige aspekter kan finne plass. Denne... Les mer