Sinn og kosmos – Thomas Nagels bidrag til et paradigmeskifte

Filosofen Thomas Nagel er en fritenker av den sjeldne sorten. Han er en erklært ateist, som tenker angstfritt. Det gir et oppsiktsvekkende resultat: I en nøyaktig gjennomtenkning av vitenskapens manglende evne til å omfatte bevisstheten, blir han nødt til å felle det treet som ateismens frukter gror på; materialismen. Dette skjer i boken Sinn og kosmos (2013). Av Trond Skaftnesmo. Faglig bakgrunn fra biologi (Naturforvaltning, UMB) og filosofi... Les mer

Etter dypøkologi – den tredje bevegelse

Det er hittil beskrevet to naturvernsbevegelser, to forskjelligartede bevegelser hvor formålet er å beskytte naturen. Det er grunn økologi og dyp økologi. Det finnes også en tredje bevegelse som ennå ikke er beskrevet. En bevegelse som nok har vært usynlig for akademia fordi man her må over på en åndelig tilknytning til naturen. Samtidig så har de som er en del av denne bevegelsen ikke funnet noen mening i en intellektuell beskrivelse... Les mer

Biodynamisk jordbruk og respekten for naturen – En dansk film

Biodynamisk jordbruk er forløperen for det senere økologiske landbruk, og hviler på mange av de samme prinsippene hva angår metoder for dyrking, behandling og produksjon av mat. Men der det økologiske landbruket stopper ved det rent fysiske, så legger det biodynamiske jordbruket vekt på å se både natur, jord, dyr og menneske som en del av en større organisme med et helhetlig perspektiv, hvor og åndelige aspekter kan finne plass. Denne... Les mer

Sigurd Hoel – Velferdsstaten som et åndsforlatt grisehus

Sigurd Hoel, forfatter og samfunnsengasjert skribent, går i dette korte radiointervjuet fra 1957 mot den åndelige sløvhet som den sosialdemokratiske velferdsstat har skapt, og begrunner det i egen naivitet og illusjoner. «…en velferdsstat hvor åndslivet må gå for lut og kaldt vann det er ikke vårt ideal av et samfunn, på samme måte som et grisehus hvor alle grisene er mette, ikke er vårt ideal av et hus..» Hør klippet her Relatert Oppfordring... Les mer