Alle sjelers dag – Allerseelen

  I dag er det Alle Sjelers Dag, hvor vi tenner lys for våre forfedre og vår kjære som har forlatt det jordiske liv.   Ta deg litt tid til å minnes dem og det som har vært i ærbødighet for at du selv en gang vil være fortid og minne.   En sang som gir assosiasjoner til det levende minne som flyter i vårt blod:  Allerseelen – Traumlied      Les mer