Skolen i Athen, nøkler til et mysterium – del II

Freskomaleriet “Skolen i Athen” er et av Rafaels mest gåtefulle og kjente verk og en kilde til mange ulike tolkninger. Andre del av dette essayet ser videre på tolkningen som er gitt – at maleriet tematiserer foreningen av kristendommens mysterier med førkristen filosofi og hvordan denne tanken er blitt tatt opp igjen og fordypet i nyere tid. Av Trond Skaftnesmo. Forfatter, naturforvalter (NMBU) og filosof. Bildet øverst: snitt... Les mer

Kalasha – en rødlistet kultur

Det er ikke bare bio- og artsmangfoldet som er under press. Også kulturer som har bevart sin egeneart mot alle odds er i ferd med å skvises ut av verdenskartet.  Av Kjell Brevik, arkeolog og redaksjonsmedlem KULTURVERK Et fotografi fra Scanpix (se over) publisert i artikkelen «Verdensbildet» i Adressa 21.12.2012, viste en undervisningssituasjon i kulturhuset og skolen Kalasha Dur i Bumburet-dalen i distriktet Chitral (provinsen Khyber Pakhtunkhwa),... Les mer