Norge, hvilket Norge?

17. mai igjen. Mytene og forvirringenes dag. Igjen de samme forutsigbare diskusjoner, immigranter som i festtaler er mer norske enn nordmenn og nordmenn som er usikre på hva en identitet som skal inkludere alle og samtidig være noe unikt egentlig kan innebære. Alltid den samme kvasikraftpatriotiske propagandafortellingen om et samlet Norge som kjempet mot tysk okkupasjon fremfor de ytterst få som faktisk var villige til å ofre livet for nasjonal... Les mer

HEIM – Per Sivle

Det hender so tidt, at ein Norrøna-Gut stend lengtar mot Sør yver Sjoen ut, naar Hausten grin ifraa Nord. Og vert det so Høve, ja, daa er han glad, han hissar Seglet og stryk avstad ut fraa sin Heimsens Fjord. Men kjem det ein Dag, daa han tenkjer som so: „Tru byrjar det vaarast i Noreg no?“ — daa tek det til dreg, so det svid; han fær inkje sova, han hugsar for vel, kor Killingen dansar, og Gauken gjel der nord i den grøne Lid. Og daa... Les mer