Norsk havørn på den grønne øya – en samtidsfortelling med lykkelig slutt

Når temaer som naturvern, artsmangfold og økologi bringes på bane har fortellingene sjelden happy ending.  Det norsk-irske havørnprosjektet trosset negative utviklingstrekk og viste at en lykkelig slutt ikke er en umulighet forvist til Hollywood, men kan realiseres bare man har vilje og kreativitet.   Av Kjell Brevik, arkeolog og redaksjonsmedlem KULTURVERK For mange ble naturåret 2013 kanskje innledet med NRKs «Ut i naturen» og den vakre... Les mer

Norsk kongeørn, enestående film

Se de fantastiske og enestående opptakene av norsk kongeørn, fotografert av den velrenommerte naturfotografen Karl Inge Jensen.   I snøstorm [vsw id=”37460418″ source=”vimeo” width=”620″ height=”349″ autoplay=”no”]   Kongen av Vassfaret [vsw id=”37051858″ source=”vimeo” width=”620″ height=”349″ autoplay=”no”]    Les mer