Penger for en ny tid

Kriser gir grobunn for nye løsninger. Kjell Holmstrand har skapt sin egen valuta, og verden over har «grasrotpenger» reddet regioner fra økonomisk kollaps. Av Kari Bu, samfunnsdebattant og kulturredaktør for =Oslo, hun skriver jevnlig på sin blogg Karibua. Reportasjen har tidligere stått på trykk i =Oslo, januar 2012.  «– Noen må ta ansvar, sier Alf Håkon. – For tiden har vi det litt for godt i Norge, men det vil ikke vare. Vi er... Les mer

Fra tapere til skapere – fra en global til en integral økonomi

Kanskje er vi ikke født grådige. Kanskje er vi blitt sånn gjennom det økonomiske systemet vi deltar i. Flere parallelle pengesystemer får fram flere sider i oss.   Av Kari Bu, samfunnsdebattant og kulturredaktør for =Oslo, hun skriver jevnlig på sin blogg Karibua. Arbeidsløshet er et misvisende begrep. Det skorter jo ikke på arbeid som må gjøres. Folk mister jobben fordi det ikke fins penger til lønn. I det globale pengesystemet er... Les mer

Hva er penger III – Inflasjon eller hvorfor penger er utilstrekkelige

Vil du ha mer penger sier du? Det du egentlig mener er at du vil ha mer kjøpekraft. Mer potente penger er å foretrekke framfor økt pengemengde. KULTURVERK fortsetter sin artikkelserie om pengevesenet (les del I og II her) av Anders Asphaug Se for deg følgende scenario. Et skipsforlis har plassert tre personer drivende på åpent hav i en livbåt. Person A har i sin besittelse en appelsin – en verdifull vare, situasjonen tatt i betraktning.... Les mer

Hva er penger II – Om sedlenes opphav

Man kan ikke sånn helt uten videre gi folk lapper av papir med trykk på, fortelle dem at de har verdi og få dem til å gi deg varer og tjenester. Dette fenomenet har utviklet seg over tid. Sedler har opphav som verdipapirer, som garanti for at en egentlig bakenforliggende vare skal bli utbetalt, men slik er det ikke lenger. KULTURVERK fortsetter sin artikkelserie om pengevesenet, les del I her, av Anders Asphaug Gull har som kjent vært penger... Les mer

40 år siden Nixon droppet gullstandarden

I dag, den 15. august 2011, er det 40 år siden president Nixon ga endelig slipp på gullstandarden. Fra og med dette avhang ikke lenger dollarens verdi av at den var bundet til gullet.  Det markerer dermed begynnelsen på «fiat»-pengesystemet, et system hvor pengenes verdi settes etter diktat av staten. Å forstå hvordan dette systemet fungerer er en nøkkel for å forstå svært mye ved dagens politiske og finansielle system, inkludert gjeldskrisene... Les mer

Hva er penger?

Vi bruker penger hver dag. Vi har sedler og mynter i lomma, vi har bankkontoer og vi har uttakskort. Hvordan har det seg nå at disse bitene av papir, metall eller digitale nummerrekker, som ikke har noen særlig verdi i seg selv, betyr så enormt for oss? Hvorfor har de verdi? Nå når finansmarkedene raser nedover er det ikke dumt å vite hva penger egentlig er. Av Anders Asphaug I disse dager er det mye snakk om penger og valuta. Det er snakk... Les mer