BHUTAN VISER VEI – verdens første heløkologiske land

Bhutan det lille kongedømmet ved foten av Himalaya er ukjent for de fleste. Nå har dette landet som opprettholder buddhistisk og lokal tradisjon på tross av globalisme gått inn for å gjøre all produksjon økologisk.     Bhutan som først fikk TV og internett i 1999, har opprettholdt sine tradisjoner strengt tross press utenfra og har hittil heller ikke falt for fristelsen om å legge landet åpent for turistindustrien som stadig er på jakt... Les mer

Oikos slår hull på påstander om økologisk mat

Oikos går i rette med en mengde påstander som generelt fremsettes mot økologisk jordbruk og kosthold på bakgrunn av en kronikk på nettstedet forskning.no. Kronikken har til hensikt å forsvare det konvensjonelle og industrialiserte landbruket i et globalt matforsynings- og klimaperspektiv. De blir imøtegått punkt for punkt av fagpersoner tilknyttet bl.a.  Oikos og Bioforsk økologisk. De av oss som velger økologisk når vi kan møter ofte... Les mer

Fellesskap nytter – Markens grøde kommer ikke fra butikken

I det stille dukker flere og flere alternativer til det å få maten sin utelukkende fra kjedebutikkene opp som spirer fra jorden i Norge. Om man ser etter er interessen for kortreist, sporbar, fersk og gjerne økologisk mat ikke bare tydelig til stede, den er økende og mulighetene er mange for både de som vil dyrke jorden og de som vil kjøpe mat de kan ha et forhold til. Dessverre fokuserer massemedia utelukkende på kjedebutikkenes matvarepriser... Les mer

FN – rapport konkluderer med at økologisk jordbruk kan øke avkastning fra jordsmonnet med 100%

Studien som tar utgangspunkt i såkalte utviklingsland konkluderer med at matproduksjon kan dobles innen ti år om man går over til å drive økologisk småskalajordbruk. I afrikanske land kan økningen bli på hele 116 % om man endrer produksjonsmetoder og går bort fra jordbruk som er ressursintensivt og forurensende. Rapporten kommer som et svar på at matprisene er rekordhøye historisk sett og utsiktene til at jordens befolkning vil øke fra... Les mer

Permakultur – levedyktig kultur for fremtiden

Se for deg at du går inn i en tropisk skog. Høye trær ruver over deg. Du ser også små trær, busker, småvekster og slyngplanter. Luften er rolig, full av lyder fra fugler, insekter og frosker. Sola kan skimtes mellom trærne, men løvverket gjør at lufta er relativt kjølig. Det er et behagelig sted å være. Etter en stund legger du merke til at skogen ikke er helt uberørt. Du kan se spor etter føtter, og på bakken ligger greiner som åpenbart... Les mer