Om

KULTURVERK er et regelmessig oppdatert nettmagasin som tar for seg emneområder i spennet mellom kultur og natur.

Det være seg filosofi, religion, økologi, naturvern, kunst, livssyn, vitenskap, film, samfunn, litteratur, musikk, identitet, m.m. Kort beskrevet noen av de felt som er vesentlige for menneskelig virksomhet og væren som kultur- og naturvesen.

KULTURVERK ønsker å berøre både overflate såvel som dyp, og har som mål å kunne fylle et tomrom i offentligheten med egne artikler, samt fange opp tendenser og strømninger vi mener har betydning fra såvel fortid som samtid.

KULTURVERK representerer ingen enkelt blokk, parti eller bevegelse, men vi håper å kunne være med på å skape bevegelser. Vi er en sammensatt gjeng som spriker i ulike retninger. Vi har et felles fundament i at mennesket, individ og samfunn må ta ansvar for sin fremtid og de som kommer etter, om man skal kunne ha en levelig fremtid overhodet. Dette gjelder ikke minst ansvaret for naturgrunnlaget som betinger alt levende på kloden, og dermed vårt eget livsgrunnlag. Der ligger vårt dypøkologiske fundament og vårt ønske om å utforske forholdet mellom menneske og natur på ulike nivå.

Men vi begrenser oss ikke til ett tema. Derfor åpner vi opp for ulike tekster, skribenter og synsvinkler som utfordrer og ellers ikke får mye eller noen særlig grundig behandling eller oppmerksomhet i den store offentligheten og media ellers.

Vi håper å kunne inspirere til både kritisk og positiv tenkning – og virksomhet

Alt materiale publisert på KULTURVERK kan kun gjengis etter samtykke fra redaksjonen.

Redaksjonen ved

Magne Stolpnessæter, Kjell Brevik, Ivar Sagbakken,  Tord Alexander Viken & René J. Bakke

 

KULTURVERK mottar støtte fra Stiftelsen Fritt Ord

logo_blue

Stengt for kommentarer.