Film: Kampen om fjordane – kampen for varige norske verdier

Mens de fleste har vært opptatt av å diskutere om norsk kultur er brunost eller likestilling, med eller uten hijab som tilbehør så har kampen for en virkelig norsk kulturverdi, natur.- og kulturlandskapet gått de fleste hus forbi. Naturlandskapet som så mange tar for gitt på postkort som en evig del av norsk identitet var det få som kjempet for i Hardanger. Kampen om fjordane er en dokumentar som handler om kjærligheten til umistelige verdier som knytter natur og kultur sammen.

«Vi er stolte vi som bor her og kommer fra småsamfunnene i Hardanger, stolte av arven. Fordi det var hardt å bo her før, det var et slit å drive gård og annen virksomhet i små viker og bratte dalsider. Du måtte ha vilje og pågangsmot for å velge å bo her en gang i tiden. Den storslåtte naturen og det unike landskapet vi har gjør det verdt strevet.»

Synnøve Kvamme som var frontfigur for aksjonistene uttrykte betydningen av Hardangerlandskapet for henne slik i et portrettintervju:

– Jeg har nok et nasjonalromantisk syn på Hardanger som har formet meg. Det er sammensatt. Folkemusikken, de levende kulturtradisjonene, hvor bygdedans og bunad inngår, naturen og naturnærheten – det mektige landskapet. Alt dette smelter sammen til en helhet. Vi er stolte vi som bor her og kommer fra småsamfunnene i Hardanger, stolte av arven. Fordi det var hardt å bo her før, det var et slit å drive gård og annen virksomhet i små viker og bratte dalsider. Du måtte ha vilje og pågangsmot for å velge å bo her en gang i tiden. Den storslåtte naturen og det unike landskapet vi har gjør det  verdt strevet.

KULTURVERK fulgte denne kampen på nært hold gjennom flere artikler og reportasje fra aksjonen sommeren 2011:

«Jeg tenker òg på den fine forsamlingen mennesker jeg møtte der oppe i fjellet som representerer et tverrsnitt av folket, forskjellige, men likevel i fellesskap. Saken er alvorlig, men det var en særdeles fin og inspirerende tur i seg selv å være oppe på Hardangers tak.

Hvilket ytterligere understreker viktigheten av å verne landskapet som vil bli transformert til det ugjenkjennelige med den profil som 45 meter høye stålkonstruksjoner vil gi gjennom den sårbare topografien. De jeg møtte i Hardangeraksjonen var engasjerte i det som betyr noe utenfor den materialistiske egeninteressens snevre rammer, men uten store ord og abstrakte ideologiske drømmerier.

Dette er det folket og det demokratiske engasjementet Jens Stoltenberg etterlyser i etterdønningen av tragedien i Oslo og på Utøya. Først når man setter likhetstegn med folkestyre får Stoltenbergs oppfordring til «mer demokrati» håndfast mening og betydning.»

I kamp mot monstermaster – på tur med Hardangeraksjonen

Det er verdt å sette av tid til denne dokumentaren, ikke bare får du se et fantastisk naturlandskap, men og en verdifull innføring i sivil ulydighet og motstandskraft i møte med falskheten i politikeres grønne løfter når det ikke handler om et abstrakt identitetsløst klima, men om norske naturverdier. Selv om kampen ikke ble kronet med seier så klarte de med svært få midler og mennesker, men desto mer mot og kløkt og i lang tid stoppe opp og strø sand i det naturødeleggende maskineriet som har oppført monstermaster i Hardanger under den avslørte falske pretensjonen om at det var nødvendig for å sikre nordmenn behov for strøm. Folk, folkestyret og Hardanger ble overkjørt av en politisk kraft som setter kapital høyere enn vern av norske naturverdier, men de ga seg ikke uten kamp som sedvanen har blitt i det ganske land.

For å avslutte med Synnøve Kvammes ord:

–  Hvorfor? Kommer det med smil i stemmen fordi hun anser svaret som selvfølgelig og opplagt. – Fordi naturen her er unik, den er verdifull i seg selv, den er knyttet til min identitet, til Hardangers identitet, og kan ikke løsrives fra den. Men det handler og om maktmisbruk, Jeg kan ikke sitte stille å se på maktovergrep. Gjør man det har man diktatur. Det kan jeg ikke la skje.

 

PORTRETTET: Synnøve Kvamme – Jeg kan ikke sitte stille og se på maktovergrep

 

Den modige kampen anført av Synnøve Kvamme og andre engasjerte hardinger ble filmatisert og er nå tilgjengelig på NRK.no, se den her:

https://tv.nrk.no/program/koid75002317/kampen-om-fjordane

 

Relatert

Synnøve Kvamme – Årets Nordmann 2011

Draumeland – Fornybar energi som mareritt

Synnøve Kvamme: Kampen om villmarkene

«Verktøyet» som abstraherer bort fri natur

Masteferd i Hardanger – et kvad

Slaget om Hardanger pågår nå

Hardangeraksjonen fortsetter kampen for kultur- og naturlandskapet

Bevar Hardanger – buen som brast så høyt

Hardangeraksjonen stoppet mastebygging – sivil ulydighet nytter