Fagbevegelse og intellektuelle angriper demoniseringen av Russland

Anti-russisk_propaganda

I et nylig opprop og underskriftskampanje går ledende personer i fagbevegelsen og kjente intellektuelle hardt ut mot en utenrikspolitikk og mediaretorikk de oppfatter som demonisering av Russland og krigshissing.

«Vi oppfordrer sterkt til at Norge i stedet vektlegger arbeidet med å få til en politisk løsning og tiltak som kan dempe konfliktnivået. Det innebærer å holde kanalene åpne og opprettholde normale forbindelser med Russland. » – Krigsfareoppropet

I oppropet og underskriftskampanjen under overskriften Krigsfareopprop heter det blant annet:

Vi er bekymret over at Norge er med på å øke faren for storkrig i Europa, utløst av konflikten rundt Ukraina. Russlands og USAs innblanding, både i maktskiftet i Kiev sist vinter og den påfølgende borgerkrigen, har gjenskapt kald krigs-scenarioet. Norge har dessverre også bidratt til dette.

Russland, har siden sammenbruddet av Sovjetunionen sett at Vesten stadig har rykket lengre mot øst, og ser nå NATO stå på deres egen dørterskel. Det kan ikke forsvare deres brudd på folkeretten ved innlemmelsen av Krim og innblandingen i Øst Ukraina. Men Vestens svar med sjøl å forsterke sin militære aktivitet i Russlands nærområder gjør situasjonen bare verre og farligere.

Les hele oppropet og underskriftskampanjen her

Til Dagsavisen uttaler Roy Pedersen, leder for Oslo LO:

– Vi er bekymret for den økende konfrontasjonen mellom NATO og Russland med bakgrunn i Ukraina-konflikten. Vi tar avstand fra Russlands annektering av Krim, men er også mot en ny kampopprustning. Norge er ikke tjent med en kald krig-lignende situasjon i Europa og norske politikere må stanse demoniseringen av Russland.

Forfatter Thorvald Steen uttaler i samme artikkel:

– Myndighetene driver sammen med NATOs ledelse en ganske kraftfull retorikk som definitivt ikke styrker fredsmulighetene i Europa. Jeg er langt fra en Sovjet-støttespiller, men dialogen med Russland gir nærmest inntrykk av at vi er i krig, sier Steen.

Resten av artikkelen kan leses her

Artikkelen i the Guardian, The demonisation of Russia risks paving the way for war anbefales


Relatert

Frykten for Russland

Ny kald krig? Samtale med Stephen Cohen og John Mearsheimer

Ukraina, med mennesker og nasjoner som brikker i det store sjakkspillet

Ingen er så uvøren at han vekker Leviathan