Fritt Ord støtter KULTURVERK


fritt_ord_logo_white

KULTURVERK har nå blitt tildelt støtte fra stiftelsen Fritt Ord på 100 000 kr for å utvikle et tidsskrift. Etter å ha opplevd en undergravelseskampanje i 2014, ble viktigheten av arbeidet vi utfører i offentligheten understreket. Derfor søkte vi midler fra Fritt Ord med begrunnelse i at vi representerer et unikt alternativ i offentligheten og at vi har blitt utsatt for forsøk på å begrense vårt meningsrom.

Fra Fritt Ords egne vedtekter heter det:

«Stiftelsen Fritt Ords fremste formål er å verne om og styrke ytringsfriheten og dens vilkår i Norge, særlig ved å stimulere den levende debatt og den uredde bruk av det frie ord.»

Vi kan konstatere at har man noe viktig å si i offentligheten er det naturlig at man får fiender. KULTURVERK ønsker saklig debatt og dyptloddende diskusjon omkring det som faktisk skrives og fremmes her med ulike perspektiver av ulike skribenter velkommen. 

Derimot – som vi gjorde det klart i vår søknad – er det noe ganske annet når man gjennom ad hominem– og stråmannsargumentasjon forsøker å fortrenge og skremme oss (og skribenter) fra offentligheten gjennom hviskekampanjer.

Men sett i etterkant er vi tilfredse med utviklingen etter disse hendelsene.  Vi kom styrket ut av dette, har fått flere lesere og opplever at det vi gjør er viktigere enn noensinne.

Vi har nå holdt på i over fire år, og startet med noen titalls lesere per dag. Nå viser serverstatistikken at vi har hatt 880 000 unike besøkende (treff fra søkemotorer som Google er ikke med i statistikken) etter at vi startet, og har nå i snitt 50 000 unike besøkende hver måned.

Tekstene har blitt skrevet og publisert i vår fritid gjennom god gammeldags idealisme. Over 500 til nå, hvorav mange – vil vi ubeskjedent hevde – holder et høyt nivå. Ikke minst takket være alle de flotte bidrag vi har fått fra skribenter utenfor redaksjonen. Men vi vil ikke hvile på våre laurbær og vi ønsker å bli bedre. Ikke minst ønsker vi å publisere mer og oftere.

Samtidig har vi lenge hatt en drøm om å kunne utgi et tidsskrift som vier fysisk plass til de tekstene som er varig aktuelle og gir mulighet til fordypning på en måte som lesning på nettet ikke gir. Ikke minst ønsker vi å styrke vår kulturprofil som har vært noe stemoderlig behandlet. Vi vil i det kommende KULTURVERK-tidsskriftet – som i første omgang skal komme ut to ganger årlig – understreke begrepet kultur i KULTURVERK.  Mennesket er et natur- og kulturvesen: gjennom ulike tekster og perspektiver vil vi undersøke dette nærmere.

Det er ingen tvil om at vi lever i en brytningstid. Kanskje er denne tiden slutten på noe og begynnelsen på noe annet. Uansett står vi overfor større utfordringer enn hva mennesket  og menneskeheten noensinne har gjort før i sin dramatiske historie her på jorden. Disse utfordringene vil bety store katastrofer om vi ikke forebygger dem, samt belyser dem. Men livet er og inspirasjon, tanke, ånd og livsglede. Vi vil forsøke å komme med mer stoff som stimulerer dette. Musikk, film, kunst, litteratur og kultur generelt vil derfor få høyere prioritet.

Vi holder óg på med oppgradering av våre hjemmesider til et nytt design  som og krever ressurser. Så denne støtten fra Fritt Ord betyr mye. Summen på 100 000 kroner er en del mindre enn søknadssummen. Hvilket betyr at vi må skaffe midler fra annet hold for å gjennomføre utgivelsen av et høykvalitets tidsskrift og våre planer. Vi ønsker også å øke publiseringshastigheten på våre nettsider. Vi vurderer dermed tiltak som crowdfunding og lignende for å realisere dette. Mer om det kommer siden.  

Nå gleder vi oss stort over tildelingen og den støtte fra en institusjon som Fritt Ord betyr. Det inspirerer.

Vi vil og takke alle de skribenter og personer i vårt nettverk som gjennom sin innsats som skribenter og hjelp i søknadsprosessen har gjort dette mulig – og ikke minst våre mange lesere. Takk!

Vårhilsen til dere fra ossRedaksjonen

 

Relatert

Et angrep på meningsfriheten

«Je suis hypocrite»

Hvem er Charlie?