Martin Eggen drømmer om nasjonalpark i Lofoten

Martin_Eggen

Martin Eggen, naturverner og forkjemper for lokalsamfunnet og nærnaturen, har en drøm. Han drømmer om en nasjonalpark i nord, i Lofoten, i Moskenes, forteller han til NRK. Her vil flere av innbyggerne gjøre halvparten av kommunens areal til et verneområde for den frie natur. En opphetet debatt er allerede igang i forkant av en rådgivende folkeavstemning i april.

Motsetningene er de samme typiske for distrikts-Norge, mellom de kortvarige hensyn som viser til økonomi og grunneiernes egeninteresser, og de langvarige hensyn som ivaretar almenningen og ser at den største verdien ligger i de naturverdiene som utgjør stedet. Den særegne naturen som gjør at Moskenes, og Lofoten er et unikt område på kloden. Dette drømmer Martin Eggen og mange andre i lokalsamfunnet om å bevare, og kjemper for denne drømmen som av andre hånlig har blitt kalt for «Himmelblå» etter den populære serien som gikk på NRK.  Men dette er mer enn bare luftige visjoner, dette er en konkret kamp om hvilke verdier som betyr mest.

Martin som også driver med fugleguiding og har i sin virksomhet nær kjennskap til det unike dyrelivet her, leverte en høringsutalelse til kommunen før jul som han håper skal vippe avgjørelsen til Lofotnaturens fordel.

– Det handler om å sette de varige verdiene fremfor de kortsiktige, vi kan ikke trylle frem fauna, dyreliv og naturlandskap om vi først har ødelagt dette. Dette er virkelige nasjonalverdier som betyr mye mer enn oljefond og aksjer for fremtidens generasjoner, sier Martin Eggen til KULTURVERK.

Martin har også startet en egen underskriftskampanje for Lofotodden nasjonalpark som om de lykkes vil bli den 45. i rekken av nasjonalparker i Norge (klikk her for å skrive under).

I april står slaget.

Les mer om saken her på nrk.no (bilde øverst nrk.no)

 

Martin Eggen har skrevet flere tekster her på KULTURVERK som anbefales: 
Hipp hurra for skogen!
Står norsk natur uten lovbeskyttelse?
Et skråblikk på arealforvaltning
Fisk, men ikke folk er lønnsomt
Håp for gammelskogen?