Ut med soya i norsk landbruk?

Tang_og_tare

Ut med soya? Forsøksprosjektet “Foods of Norway” skal finne en erstatning for importert soya som kan endre fremtiden til norsk landbruk og selvforsyning. 

Av Tor Odin Ekle, maskiningeniør med fartstid fra blant annet fylkesstyret i NT Bondelag og Radio Revolt i Trondheim

Landbruket har nå satt seg som mål å produsere norsk mat basert på norske ressurser i enda større grad. Bakgrunnen for dette er at Norge i dag er avhengig av å importere ca. 500 000 tonn soya for produksjon av kraftfôr som går til husdyr. 90 tonn kommer fra Canada og de resterende ankommer månedlig med båt til Fredrikstad fra Brasil. Det tradisjonsrike norske selskapet Denofa AS står for importen, en bedrift som i dag er heleid av det brasilianske konsernet Amaggi. Det har vært kritiske røster som er skeptiske til at vi skal basere matproduksjon og selvforsyning på importert protein, som vi nå har liten innflytelse over. Den andre delen av kritikken har gått på at produksjonen av soya i Brasil fører til monokultur og fortrenging av regnskog. “Foods of Norway” skal gjøre oss mer uavhengig av importert soya på sikt.

Det var ifjor norsk landbrukssamvirke som tok initiativ til å søke Forskningsrådet om midler til å etablere et senter for forskningsbasert innovasjon (SFI). Temaet her blir: hvordan skal vi bedre utnytte eksisterende fôr? Hvordan utvikle nye fôrmidler fra ukonvensjonelt råstoff som tang, tare og cellulose? Hvordan forbedre dyras utnyttelse av fôret? Prosjektet har en varighet på 8 år og et totalbudsjett på 192 millioner kroner. Forskningsrådet går inn med 12 millioner kroner årlig, mens NMBU og næringspartnerne går inn med 6 millioner kroner i egenandel. Næringspartnerne er: Felleskjøpet, Felleskjøpet Fôrutvikling, Biomar, AquaGen, Norsvin, Geno, Tine, Nortura, Biomega, Viken skog, Borregård, AMNutrition, Norsk Matraps og Seaweed Energy Solution.

På sikt er målet at soya skal ut.

Les om prosjektet her

 

Relatert
Trenger vi matproduksjon i Norge?
Mens vi venter på et bondeopprør
Såkornet – mythbusters for en ny landbrukspolitikk
Skal vi prøve noe nytt? Hva med en rettferdig pris for maten? – opprop for bondesolidaritet
Allianse for ny landbrukspolitikk sier nei til frihandel
Pengefølelsen – Hvis mat blir en knapphetsvare, har 2500 milliarder symbolkroner ingen verdi