La oss først puste dypt tre ganger – en samtale med Arne Næss

Arne Næss - foto: Petter Mejlænder

Videoen «La oss først puste dypt tre ganger… » er en del av kunstprosjektet Being Here av Kristin Bjørseth. I samtalen med filosofen Arne Næss kommer de blant annet inn på vårt forhold til tid, sted og det flate tidsbegrepet og den kontemporære tidsforståelsen. Han deler sine tanker omkring egne opplevelser og knytter sin filosofi til det nære og opplevde. Men også erfaringene knyttet til sted, natur, tilstedeværelse, å være i nuet og hans kjærlighet til Hallingskarvet, til klatring og nære naturopplevelser. Men aller mest handler det om tiden som vi mennesker ofte lar glippe mellom fingrene i hverdagsstresset hvor man går fra den ene handlingen til den andre uten refleksjon over hvor man er og hva man egentlig gjør.

Et lengre utdrag av samtalen og prosjektet kan høres og sees her:

 [vsw id=”93878781″ source=”vimeo” width=”620″ height=”349″ autoplay=”no”]

Being Here er en serie med videoinstallasjoner, tekst /dikt, lyd og “performance” som nå kan oppleves i Bærum Kunsthall frem til 4. Januar. (http://www.baerumkunsthall.no/). Samtalene med Arne Næss kan du se i sin helhet der.  Tittelen henspeiler på å være her, tilstede i verden og i naturen, samt føle seg i ett med eller nær den.

Jeg tar her for meg tid, nærvær, respekt for naturen eller mangel på sådan, naturvern, det å gå i seg selv som menneske og søke røtter og en god forbindelse med natur og vår verden. Vi tar oss ikke tid til dette, men dersom vi gjorde det tror jeg vi ville både tatt bedre vare på naturen og bli lykkeligere og mer hele som menneske. Kanskje kunne vi klare oss med mindre også, sier kunstneren Kristin Bjørseth om bakgrunnen for arbeidet til KULTURVERK.

Noen av hennes arbeider kan man se her: www.kristinbjorseth.com

Fotografi ved Petter Mejlænder


Relatert 

Arne Næss: Fremtidens tenkemåte
DYPØKOLOGIEN
Grønne linjer – vi behøver en grønn revolusjon
Naturvern er som fred
Etter dypøkologi – den tredje bevegelse
En dypøkologisk kur mot konservativ impotens