Børre Knudsen og idealismens pris

En_prest_og_en_plage_Borre_Knudsen_IV

Dokumentarfilmen «En prest og en plage» handler primært om mennesket Børre Knudsen (1937 – 2014), hans nærmeste og den prisen et menneske betaler for å gå mot strømmen og systemet. Det er et nærgående, varmt og ærlig portrett av et menneske som tegnes av regissør Fridtjof Kjæreng, preget av både uslokkelig tro og idealisme, men og selvransakelse og åpenhet om den høye prisen du betaler for å våge å stå for noe – og bli stående, uansett konsekvenser. Samtiden dyrker myten om individualisten på film, i kultur, retorikk og underholdning, den som våger å være seg selv og trosser alle odds. Man får fra barnsben av prentet inn i skolen at man skal tørre å stå opp for det man mener er rett, men avstanden til gruppen man oppdras i og virkeligheten som møter den enkelte som føler at det finnes saker som er større ens eget velbefinnende, er stor. Konformitet og systemtilpassing preger de fleste av oss, og mange forholder seg tause til urett de opplever eller er vitne til.

Som Klassekampen uttrykte det:

«Et tiltrengt dissidenterportrett i eit insisterande konformt land»

Uavhengig av det syn man måtte ha på Børre Knudsens kamp og metoder mot abortloven, er dette en film som er verdt å se om man vil se det dype og inderlige vesen som preger et menneske som har gitt alt for det han tror på, i dette tilfellet det ufødte liv. Vi får også møte hans aller nærmeste, og et inntrykk av den børen det er å bære for den som velger å bli stående sammen last og brast.

Børre Knutsen sovnet nylig stille inn i sitt hjem i år, NRK har derfor valgt å legge ut dokumentarfilmen som ble vist på kino i fjor på nett-TV:

http://tv.nrk.no/program/KOID75004912/en-prest-og-en-plage

Foto fra filmen

 

Relatert
Et konformt samfunn?
“Konspirasjonsteori” – det magiske ordet som struper samfunnsdebatten
« Jeg vil at alle skal tenke det samme» – Intervju med Andy Warhol