Remineralisering av jorden

[vsw id=”xS481oUP8ho” source=”youtube” width=”620″ height=”465″ autoplay=”no”]

Remineralisering av jord har nå blitt en del av Brasils nasjonale jordbrukslovgivning (les om saken her). Remineralisering er det at man tilfører jorda steinmel (finmalt stein) for å tilføre helt grunnleggende mineraler som er nødvendige for plantevekst og dermed for jordbruk, skogbruk og alle plantebaserte økosystemer. Dette kan være mineraler som har gått tapt ved industriell bruk av jord og skog hvor man praktiserer med en høyintensiv bruk og tilførsel av kunstige kjemikalier.

Forskning viser at remineralisering gjenskaper jordas sunnhet på en naturlig måte, og gjør bruken av jordbrukskjemikalier unødvendig. Remineralisert jord gir større plantevekst, høyere næringsinnhold i plantene, bedre motstandsdyktighet mot plantesykdommer, og totalt sett økte avlinger. Remineralisert skog har også gitt trær med mye større motstandsdyktighet mot helserisikoer. Brasils vedtak om remineralisering av jord er således et viktig skritt framover i arbeidet med å skape et mer uavhengig og bærekraftig jordbruk.

Remineralisering av jord startet opprinnelig som en alternativ jordbrukspraksis men har etterhvert også blitt tatt opp som et forskningsfelt. Det at et land nå gir remineralisering offisiell status som jordforbedringsmetode er et nytt skritt framover for denne hittil alternative tankegangen. Brasil driver arbeidet fra universitetsnivå og satser nå på å utdanne lokale bønder i remineralisering av jorda slik at disse kan dyrke sterkere og mer bærekraftige avlinger og slik forbedre sitt levebrød.

Organisasjonen Remineralize the Earth (www.remineralize.org) har allerede i flere tiår jobbet for remineralisering av jorda med fokus på de gode effektene av dette som å gjenopprette jordas helse, dyrke mat med høyere næringsinnhold og å redusere karbonavtrykket vårt. Gjennom å gjøre alt dette kan man forbedre livskvaliteten vår og redusere helsekostnadene.

Av René J. Bakke, redaKsjonsmedlem KULTURVERK

Grunnleggende informasjon om remineralisering:
http://organicconnectmag.com/how-to-remineralize-the-earth/

Et praktisk eksempel fra Skottland i artikkelen og Youtube-videoen:
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/scotland/3679450.stm


Relatert


Spøkelsesby gjenoppstått som vitalt økosamfunn

Andelslandbruk – mat som viser bondens ansikt

Av jord er du kommet til kultur skal du bli