Collapse – horrorfilm fra din virkelighet

Forestill deg det verst tenkelige fremtidsscenarioet, spol så tilbake til samtiden og se Collapse.  Collapse er en dokumentarfilm om Michael C. Ruppert, en mann som våger å se i øynene det de fleste andre snur seg bort fra: vår sivilisasjon er ikke bærekraftig, den er bygd på en illusjon om at evig vekst er mulig basert på begrensede ressurser og en menneskehet som vokser.   Michael C. Ruppert tok sitt liv  13. april 2014, derfor viderebringer vi denne artikkelen fra 2012 på nytt til minne om en kompromissløs sannhetssøker.

Av A. Viken, redaksjonsmedlem KULTURVERK

«And who sold me the idea that it was my destiny to grow-, nothing grows forever, there’s no such thing as infinite growth, it’s not possible. Look around at everything you see around you that’s living, that there is a cycle. Birth, growth, maturation, decline and death. The challenge being faced by the human race now, is either evolve or perish. Either grow up, or die. God doesn’t care. God’s not gonna play babysitter for us. The challenge is either you grow up and mature, change your minds in the way you think that you’re gonna perish.»

Michael Ruppert, Collapse

Collapse (2009) er en prisbelønt dokumentar av Chris Smith (mannen bak dokumentaren om The Yes Men) som ikke følger noen vanlig fortellerstruktur, men fortelles gjennom stemmen til Michael Ruppert. Ruppert er en tidligere LAPD etterforsker, vokst opp med foreldre med sterke bånd til USAs sikkerhetstjenester som fikk nok av offentlige løgner og bedrag han observerte i forbindelse med sin jobb. Dette førte til at han kunne betrakte samfunnet på utsiden, fra innsiden.

Dokumentarfilmen er gjennomført nærmest som et avhør, Ruppert sitter på en stol i noe som ligner et mørkt lagerlokale, og bortsette fra hans hund og enkelte klipp, så er det hans stemme og ansikt som bærer hele historien.  Punkt for punkt, med presisjon og tydelighet, avkler han det nåværende vekstparadigmet.

Illusjonen om bærekraftig økonomisk vekst

Hans historie er ingen trivelig fortelling, men handler om vår samtid og fremtid. Hans grunntese er at vi har bygget et samfunn på en oljebasert økonomi, som hverken er økologisk eller økonomisk bærekraftig.   En økonomi med evig vekst som mål basert på begrensede fossile energiressurser er nødt til å kollapse. Dette illustrerer han ved å vise til fundamentale naturlover.

Han beskriver vekstøkonomien som et pyramidespill hvor de få på toppen høster enorme inntekter så lengte pyramiden vokser, men ikke noe pyramidespill vokser inn i evigheten.

Det innebærer et finanssystem hvor verdiene bygger på illusjon og forventning, det såkalte Fiat-pengesystemet (fra latin fiat, «la det bli gjort/det vil skje»). Fiat-penger er penger uten forankring i realverdi som eiendom, edle metaller, produksjon eller annet (les kort innføring her). Ut av dette kommer et rente og kredittsystem hvor penger man ikke har lånes ut som kreditt og hvor man så tar opp lån igjen basert på utlån og renteinntekter av dette. Dette kalles fractional reserve banking og betyr at bankene kun sitter på en liten andel av de innskudd de får, og låner ute en mye større andel penger enn det de faktisk sitter på i reserve.

Dette fungerer så lenge det fortsatt er gunstig å låne og økonomien og inflasjonen vokser, men vil implodere om en majoritet skulle løse inn sine verdier, lån og kreditter.  Dette legger grunnlag for hyperinflasjon, krakk som den senere finanskrise. Ruppert framholder at dette er bare en liten forsmak på det sammenbruddet som kommer. (les kort om fractional- reserve banking her ellers anbefales KULTURVERKS artikkelserie:  Hva er penger? – del I – del II og del III)

«Man’s great arrogance, I believe, and one for which she’s paying a price now, is to believe that mankind really could become God, and even turn over and upset and revoke somehow the laws of the universe.»

Peak Oil

Sentralt i Rupperts sivilisasjonskritikk er begrepet peak oil. Peak oil er toppunktet for oljeproduksjon, når dette punktet er nådd, vil det blir stadig dyrere og vanskelige å produsere olje. Med minkende oljeproduksjon vil prisene øke hvilket vil få drastiske konsekvenser for økonomien.  Ruppert mener at dette ble nådd i 2008, og at man allerede nå befinner seg i begynnelsen av en nedgangsperiode man ikke vil komme ut av til tross for mindre oppganger (les om Peak oil: Peak oil i kontekst: Krisene kommer – samtidig).

Hockeykøllegrafen – befolkningseksplosjonen

Hockeykøllegrafen er mye brukt i klimapolitikken, men Ruppert viser hvor den faktisk sammenfaller totalt er sammenfallet mellom befolkningsvekst og det industrielle moderne samfunn som er basert på fossil energi.  Det er de siste 200-år at jordens befolkning har eksplodert, med en kurve som nå går rett opp. Så om befolkningsveksten har sitt grunnlag i en økonomi basert på begrensede ressurser som olje og gass, hva vil skje om dette grunnlaget faller bort? Ikke overraksende ser Ruppert for seg nød, elendighet, kriser og konflikter, og ikke minst død.

«We have waited, have waited for so long for somebody to listen to us. When the mainstream press and the government says nobody could have predicted this, they’re lying through their fucking teeth! We all saw exactly what was gonna happen, and how it was gonna happen, and remarkably, when it was gonna happen. «None of us expected the collapse to be as severe as it’s proving to be, or as fast as it’s proving to be. But we’ve been screaming for years, and we’ve been watching everything we said come to pass, and we have felt so angry.»

De politiske løgnene

Ruppert er ingen tørr vitenskapsmann som doserer, men en indignert detektiv, hvor sannhetssøken er det som driver ham fremover. Og er det noe som gjør ham forbannet, så er det de politiske løgnene. Han angriper særlig de USAs kriger i Midtøsten og avviser grunnlaget om terrorisme som tomme påskudd, og at krigene handler om å sikre USAs svinnende energireserver. De enorme basekompleksene som USA bygges er permanente hevder han med troverdighet. Ifølge Ruppert vet politikerne at de har bygget et system på leirføtter, et system med en entropi bygget på ikke-reelle verdier og en økonomi som er en økologisk katastrofe, men de motarbeider sannheten og alle som avslører løgnene. Derfor vil systemet kollapse, fordi det ikke vil la seg korrigere og dermed ikke er fleksibelt for de utfordringene som når står foran oss globalt.

«And that’s the essence of where everything is going to in the new human paradigm. Everything will be local (…) and community is what will save us. You’re gonna have to do it in conjunction with your neighbors and your family and people around you. You will fail as a rugged individual, you will survive as a member of a tribe or a family.»

«Everything vill be local» – fremtiden er lokal     

Ruppert er ingen fremtidsoptimist som de fleste har skjønt, og han har ikke noen tro på at teknologi vil kunne redde vår sivilisasjon all den tid teknologien og produksjonen av denne er energikrevende i seg selv. Befolkningsveksten medfører og en forbruksvekst som gjør det nærmest umulig å endre radikalt vårt forbruk globalt på en måte som er økologisk bærekraftig.

Men han ser likevel en fremtid. Det er ingen absolutt dystopi som manes frem. Kollapsen vil innebære en periode på 20-100 års omstilling før en ny sivilisasjon stabiliserer seg basert på det nye paradigmet «everything will be local».

En fremtid i lokalsamfunnet, bygget opp rundt familien og de nærmeste som sørger for seg selv og tar ansvar for sine nære omgivelser.  Gjennom giftfri økologisk dyrking og selvberging som dekker det lokale behov, fremfor profittmarginer, i balanse med naturgrunnlaget vil lokalsamfunnene overleve. Individualismen er død, overlevelse i fremtiden ligger i familien, i stammen er hovedbudskapet fra Ruppert til dem som vil overleve.

«As far as political parties go, they’re all anachronisms. They’re all products of centuries gone by. The human race now is only going to be concerned, not with an ideology, but what allows them to survive. Capitalism, socialism and communism are all terms that need to be tossed in the trash can immediately, because all of them were created on the assumption of infinite resources.»

Ingen vanlig dommedagsprofet

Det skorter ikke på dommedagsprofetier i vår tid, så hvorfor se denne elendighetsbeskrivelsen fremfor andre? Ruppert skiller seg ut fordi han tar utgangspunkt i prognoser og tendenser alle som følger med tydelig kan se. Selv økonomer hevder at det økonomiske system er bygget på en boble, dagen pengesystem er ikke bygd på reelle verdier, oljeøkonomien er ikke evig, en evig vekstøkonomi er ikke mulig, rovdriften på jordens begrensede ressurser er ikke bærekraftig, jorden befolkning har vokst og vokser eksplosjonsartet, for å nevne noe. I hans egne ord så setter han kun sammen bitene i et uoversiktlig mediabilde som for det meste er fylt av uvesentligheter.

Et annet fortrinn er at Ruppert ikke er drevet av ideologiske anfektelser eller konspiratoriske hang-ups. Det handler ikke om en utopisk visjon eller et forenklet fiendebilde. Det er systemet bæreevne han ikke levner noen fremtid.  I tillegg er denne minimale dokumentarfilmen spennende som en thriller og river deg med p.g.a. Rupperts enestående evne til å formidle personlig og direkte, uten overflødige effekter og melodrama. Fremstillingen er naken og autentisk. Derfor har selv verdens mest kjente filmkritiker Roger Ebert gitt sine sterke anbefalinger.

Selv om du skulle synes Rupperts fremtidsutsikter er for dystre så skylder du deg selv å ta inn over deg de problemene han tar opp og krisene verdens befolkning står ovenfor om ikke utviklingen snus, om du skal kunne ha noe reelt grunnlag for å tro på fremtiden.

«I don’t know when I’ve seen a thriller more frightening. I couldn’t tear my eyes from the screen. “Collapse” is even entertaining, in a macabre sense. I think you owe it to yourself to see it.»

Roger Ebert, verdens mest kjente filmkritiker

Collapse, trailer

[vsw id=”11310368″ source=”vimeo” width=”620″ height=”349″ autoplay=”no”]

 

Relatert

Det nye året 2012, dommedag eller fett nok?

Peak oil i kontekst: Krisene kommer – samtidig

Peak oil i kontekst II: Et Norge uten olje

Pengefølelsen – Hvis mat blir en knapphetsvare, har 2500 milliarder symbolkroner ingen verdi

Hva er penger? – del I – del II og del III

Fra tapere til skapere – fra en global til en integral økonomi

Apokalyptisk likegyldighet eller funderinger i en undergangstid

Underholdning i undergangen – The Road og Spengler

Beretningen om et varslet sammenbrudd

Frihetens grenser

Russlands økologiske mirakel