“Hagen” og “Om det Hellige” – Frithjof Schuon

Opprinnelige titler: «The Garden» og «On Holiness», hentet fra boken The Transfiguration on Man (1995)[Transfiguration de l’Homme], av Frithjof Schuon (1907-1998).

Oversatt av Ivar Sagbakken, filosof og redaksjonsmedlem KULTURVERK

HAGEN

En mann beundrer en vakker hage, men han vet: han vil ikke alltid kunne beundre disse blomster og busker, for en dag vil han dø; han vet også: hagen vil ikke være der for alltid, for også denne verden vil i sin tur forsvinne. Og han vet også: dette forholdet til den vakre hagen er en skjebnegave, for dersom en mann skulle finne seg selv midt inne i en ørken, ville han ikke kunne se hagen; han ser den kun fordi skjebnen har satt ham, mannen, her og ingen andre steder.

Men i den innerste sfære av vår sjel hviler Ånden, og deri eksisterer hagen, som et frø; og dersom vi elsker denne hagen – og hvordan kunne vi ikke elske den, da den er av en himmelsk skjønnhet – gjør vi klokt i å lete etter den der hvor den alltid har vært og alltid vil komme til å være, det vil si i Ånden; hold deg selv inne i Ånden, i ditt senter, og du vil alltid ha hagen, i tillegg til alle mulige hager. På samme måte: i Ånden finnes ingen død, for her er du udødelig; og i Ånden er båndet mellom den kontemplerende og det kontemplerte ikke bare en skjør mulighet; tvert i mot, det er en del av Åndens egen natur, og er som den, evig.

Ånden er Bevissthet og Vilje: Bevissthet om en selv og Vilje til en selv. Oppretthold deg selv i Ånden gjennom Bevissthet, og gå Ånden i møte gjennom Viljen, eller gjennom Kjærlighet; da kan verken døden eller verdens undergang ta hagen i fra deg, ei heller ødelegge din innsikt. Hva enn du er i Ånden nå, vil du forbli etter din død; og hva enn som er ditt i Ånden nå, vil forbli ditt etter din død. Foran Gud finnes verken væren eller eierskap utenom i Ånden; hva enn som var utvendig må bli innvendig, og hva enn som var innvendig vil bli utvendig: se etter hagen inne i deg selv, i din uovervinnelige guddommelige Substans, som da vil gi deg en ny og uoppløselige hage.

OM HELLIGHET

Hellighet er egoets søvn og den udødelige sjels våke. Vår værens bevegende overflate må falle i søvn og derfor trekke seg tilbake fra bilder og instinkter, mens dens dyp må våke i den guddommelige bevissthet, og slik lyse opp, som en ubevegelig flamme, den hellige søvns stillhet.

Denne søvnen innebærer først og fremst hvile i den Guddommelige Vilje, og denne hvile er i sin tur roten til vår eksistens, til vår væren som villet av Gud. Hvile i Væren betyr det dypeste samsvar med Himmelens Vilje; nå er denne Væren både Bevissthet og Godhet, og det er kun gjennom bevissthet om det Absolutte og gjennom godhet – eller gjennom skjeleskjønnhet – at vi kan oppnå Væren, Deo volente.

Den sedvanlige drømmen som mannen drømmer, lever av fortiden og fremtiden, hans hjerte er som lenket til fortiden og på samme tid feiet bort av fremtiden, i stedet for å hvile i Værens «Nå»; i dette Evige Nå som er Fred, Bevissthet om Selvet og Livets Utstråling.

 

Relatert

Å ha et senter – Frithjof Schuon

Å ha et senter II – Frithjof Schuon

Å ha et senter III – Frithjof Schuon

Å ha et senter IV – Frithjof Schuon