Fuck the EU – NRK Dagsrevyen tatt i sitatfusk om Ukraina

Victoria_Nuland
NRK endret sitatet og dermed den egentlige meningen fra USAs statssekretær Victoria Nulands “Fuck the EU”-utsagn i samtale med USAs Ukraina-ambassadør Geoffrey Pyat. Sitatfusket skjer fra ca. kl. 19:11:20 til 19:11:38 min. inn i sendingen. Innslaget – av NRK-medarbeider Sidsel Wold – har fått en helt misvisende innledning: «Drakampen om Ukraina mellom øst og vest tok en ny vending, etter at opptaket av en samtale mellom USAs statssekretær Victoria Nuland og USAs Ukraina-ambassadør, ble kjent».

Av Ole Ullern, Cand. mag

Dagsrevyen gjengir opptaket slik:

“VN: – Det ville være flott for å få spikret denne situasjonen og for å få med FN.
(…that would be great, I think, to help glue this thing and have the UN help glue this thing)
GP: – Du kan være ganske sikker på at hvis dette tar av, vil russerne prøve å torpedere det.
(you can be pretty sure that if it does, if it does start to gain altitude the Russians will be working behind the scenes to try to torpedo it.)
VN: – Fuck EU.
(Fuck the EU)
GP: – Ja, nettopp.
(Yes, exactly,)”

Så kutter innslaget til bilde av Angela Merkel med mobiltelefon, med Wold-kommentar over om at: “Angela Merkel, som selv har vært avlyttet av USA, er meget opprørt over at USAs statssekretær [Nuland] ber EU dra til helvete for sin Ukraina-politikk” (Wold).

Jf. http://tv.nrk.no/serie/dagsrevyen/nnfa19020714/07-02-2014#t=10m17s

I originalen av opptaket høres Nuland si, sammenhengende:

(Bold indikerer her utsagn flyttet av Wold/NRK til enden; kursiv indikerer utsagn fjernet helt. Resultatet er en fullstendig endring av innslagets mening.)
VN: “So that would be great, I think, to help glue this thing and have the UN help glue this thing, and, you know, fuck the EU.

Svaret følger direkte etter:

GP: “Yes, exactly, and I think we’ve got to do something to make it stick together, and you can be pretty sure that if it does, if it does start to gain altitude the Russians will be working behind the scenes to try to torpedo it.”
Kommentaren til Wold representerer ikke hva som faktisk ble sagt i opptaket, verken i originalen eller i den omklippede versjonen.

Det riktige i sammenhengen ville vært om “drakampen mellom USA og EU”. Men NRK-innslaget slutter med Nulands ordrike avsporing om at hun vil «obviously not comment on private diplomatic conversations, other than to say … the audio was extremely clear”. Så avslutter Wold “…Og antyder dermed at russerne avlyttet henne.”  Det siste er ubekreftet, annet enn som spekulasjon fra USAs side. – Som om russisk lekking kunne ugyldiggjøre innholdet i opptaket. Men denne spekulasjonen avslutter NRK innslaget med – over et bilde av en “skummel” mobilmast-antenne.

Youtube-originalen til opptaket viser at det som «ble kjent» er at USA søker å ignorere og tilsidesette EU i spillet om kontroll over Ukraina nå, mens USA i detalj rigger opp en ny regjering i Ukraina. Se:

[vsw id=”sSx8yLOHSUs” source=”youtube” width=”620″ height=”349″ autoplay=”no”]

“USAs Ukraina-ambassadør” “ber” ikke her EU om noe som helst. De snakker bak ryggen på EU. Det var nettopp hva som ble avslørt i saken: at USA ville holde EU utenfor – dvs. “fuck the EU”.

Påstanden om at  “”USA … ber EU dra til helvete” er dermed en total avsporing fra sakens virkelige innhold. Skivebom. – NRK-innslaget ser ut til å ha siktet på en helt annen blink.

Innslaget til Sidsel Wold snur saken helt opp-ned, fra å gjelde USAs innblanding i Ukraina bak ryggen til EU, til å gjelde kritikk mot Russland – for muligens å ha gjort og lekket opptaket mellom USA-diplomatene. Det er hittil ikke bekreftet. Men det er helt i tråd med måten USA har presentert saken på.

Dermed er forfalskingen fullstendig: USA er uskyldig i annet enn å ha bannet på telefonen, mens russerne klart antydes å ha gjort noe galt, ved å utføre eller lekke telefonopptaket. USAs «kritikkverdighet» blir redusert til bruk av skjellsord, og gjelder ikke lenger direkte innblanding i en annen stats anliggende.

*

Nuland-opptaket er klippet og omsnudd av NRK/Sidsel Wold. I originalen kommer “Fuck EU”-utsagnet før uttalelsene om FN.

Den nødvendigvis bevisste omsnuingen i redigeringen er ment å skape inntrykk av at “russerne” vil “torpedere” FN. Slik det høres ut etter NRK-redigering utgjør det ønsket et “Fuck EU” fra russerne. Men sitatet “Fuck EU” er i realiteten USAs holdning til EU, slik det høres i originalen. DET har vært skandalen. Det kommer ikke fram i NRK-innslaget om saken. Realiteten snus opp-ned. Skylden sendes så besynderlig sidelengs, mot “russerne”.

Det utgjør en direkte forfalskning av bakgrunnen overfor det norske folk via Dagsrevyen. Det blir sterkt villedende informasjon.

*

Originalsitatene er i Dagsrevyen klippet og limt til en helt ny utveksling.

Original­opptaket har kun 2 utsagn/replikker. Del av originalens 2 replikker har vært klippet opp, og om til 4 replikker. To replikker er klippet til fire.

Fra originalreplikk 1 (VN) er en bit klippet ut – etter bortklipping av det henvisende «So» – og gjort til ny innledningsreplikk.

Slutten av originalens replikk 2 (GP) er gjort til hele replikk 2. Starten på original replikk 2 («Yes, exactly») er flyttet til å bli ny replikk 4, avslutning.

Midtpartiet i orginalutvekslingen (VN: «Fuck the EU», GP: «Yes, exactly») er klippet ut og gjort til NRK-replikkene 3 og 4, som avslutning.

Meningen i opptaket er dermed helt forandret. Om “russerne” blir NRKs betydning tildels den motsatte av opprinnelig. – USA/Nuland tilsynelatende har ikke lenger gjort noe kritikkverdig, annet enn å bruke skjellsordet “fuck”. Mens «fuck» blir nå tilsynelatende om hva “russerne”(!) vil gjøre med “EU”.

Dernest forvirres saken ytterligere, med påstanden om at “USAs ambassadør ber EU dra til helvete”.Det som egentlig er saken – avdekkingen av at USA manipulerer Ukraina mot en ny og vestligvennlig regjering – drukner dermed bak de bevisste endringene.

Det er viktig at sakene om Ukraina og USAs statssekretær Victoria Nulands innblanding i Ukrainas interne politikk presenteres sannferdig for norsk publikum. En gjennomgang av denne Ukraina-dekningen for Dagsrevyen bør gjøres av NRK, med utgangspunkt i Sidsel Wolds klart bevisste “klipp-og-lim og snu om”-endring av lydopptaket mellom Nuland og Ambassadør Pyat.

Det er for drøyt om Dagsrevyen skal kunne forfalske nyheter på denne måten.

I neste omgang kan det lett være norsk politikk som manipuleres grovt etter USAs interesser. At norsk politikk overvåkes fra USA er det all grunn til å anta at skjer allerede, ut fra bl.a. Snowden-avsløringene. Men heldigvis styres ikke Norge så langt som til statskupp, slik de nå avslørte planene er for Ukraina.

Under “International Business Conference at Ukraine in Washington – National Press Club – December 13, 2013” opplyste “Victoria Nuland – Assistant Secretary of State for Europe and Eurasian Affairs” at siden Ukrainas uavhengighet i 1991: “We have invested more than 5 billion dollars to help Ukraine to achieve these and other goals.”

Se: http://www.informationclearinghouse.info/article37599.htm

Innlegget på den nasjonale presseklubben i Washington får nå ny viktighet, etter den nye sammenhengen “Fuck the EU”-opptaket setter «investeringene» i. Fem milliarder dollar – over 30 milliarder norske kroner – over ca. 20 år betyr 1,5 milliarder norske kroner i året. USA kan trolig vinne mye innflytelse for det beløpet.

Sidsel Wolds reportasjer har ofte vist støtte til svake og opprørske grupper. Men ihvertfall siden Libya-krigen – der oppslagene hennes bidro til å få Norge med i krigen – har hennes innslag stadig mer tjent NATO-interesser. Det fremgår ikke av reportasjene hennes hvordan svake grupper i mange land utnyttes av sterke nasjoner for å tjene disse vestlige nasjonenes geopolitiske ambisjoner. Denne kritikken gjelder uansett hvilke “opprørere” Wold tilsynelatende støtter, siden det er del av jobben hennes å forstå de større sammenhengene hun selv går inn i.

Mange av de «opprør» vi ser omkring i verden i dag – Ukraina, Syria, Venezuela osv. – er økonomisk understøttet (slik Nuland bekrefter i presseklubb-innlegget) og tildels direkte oppfunnet av mektige fraksjoner i USA. Det kan virke som at NRK ikke har fått med seg dette, uansett hvor godt dokumentert og erkjent hendelsene og innblandingen er. Det gjelder særlig når det er grupper med ellers legitime misnøyer som støttes. Muligheten for at mindre og legitime klager støttes av større og illegitime hensikter, blir helt borte.

Er NRK virkelig villig til å godta at nyheter forfalskes til støtte for USAs vinklinger?

(teksten er sendt til Kringskastingsrådet som en formell klage)

 

Relatert

FRA EGYPT TIL UKRAINA: Vestens konstruksjon av opposisjonsbevegelser

What goes around, comes around – Barbariet hjemsøker barbaren

Hinsides høyre og venstre: Claudio Gallo intervjuer Alain de Benoist

Ikke min krig – Norges delaktighet i angrepskriger og det tvilsomme «vi»

Konflikt, lidelse og intervensjon

Hinsides historiens slutt? – del I

Hinsides historiens slutt? – del II