Hvordan ulver endrer elver

[vsw id=”ysa5OBhXz-Q” source=”youtube” width=”620″ height=”349″ autoplay=”no”]

Denne korte filmen med kommentar av George Monbiot, viser hvordan reintroduksjonen av ulv og rovdyr gjenoppretter balansen i et økosystem, mellom fauna, rovdyr, byttedyr – og elveløp.. Eksempelet er grunnleggende og enkel biologi rett fra skoleboka. Sånn er det faktisk, alt henger sammen med alt. Men også er det slik at enkelte arter har spesielt viktige funksjoner i et økosystem. De kalles gjerne nøkkelarter, og i norsk natur tror man at alle rovdyrene er nøkkelarter, dvs. uten alle rovdyrene tilstede i samspill så forblir norsk natur ubalansert. Bare ulv i et område vil gi ubalanse, og bare bjørn i et annet område vil også gi ubalanse. Ulv, bjørn, gaupe og jerv må få muligheten til å fungere sammen.

Hvis de får det i et bestemt område, samtidig med at skogen der får stå i fred, så tror jeg norsk natur hadde fått en oppblomstring i produktivitet og variasjon i livsformer. Skogen kunne ha vært variert med eldgamle og unge trær, åpne luftige områder og mer stengte gjengrodde områder. Variasjon. Mangfold. Plass til mange forskjellige arter i flere nisjer.

Dessverre er tanken om at alle de store rovdyrene er nøkkelarter i norsk natur ikke som sikker kunnskap å regne fordi vi har i nyere vitenskapelig forstand ikke hatt muligheten til å observere norsk natur i balanse. Det er for ille i et framifrå land som vi mener at vi er. Det bør derfor være en prioritet at vi setter av et større område til akkurat det, til obervasjon av naturen på egne premisser med alt som en gang var.

Av René J. Bakke, redaksjonsmedlem KULTURVERK og økologisk praktiker

 

Relatert

Å leve med ulv – Shaun Ellis eller mannen som lever med ulver

Jakt med skjønnhet og ånd – jakt på naturens egne premisser

Jegeren

Russlands økologiske mirakel

Lobo – ulven som fikk innflytelse på miljøvernbevegelsen og en hel verden