Miljøforsker spiser aldri oppdrettslaks

salma_1

Jérôme Ruzzin, som forsker på miljøgifter, anbefaler alle å holde seg unna oppdrettslaks, i et intervju med Bergens Tidende. Han anser myndighetenes grenseverdier for gifter for å være for høye og etterlyser nye reguleringer. Han forsker óg på cocktaileffekten av miljøgifter som lagrer seg i  næringskjeden og er vanskelig nedbrytbar.

– Regelverket som setter grenseverdier for miljøgifter i dagligvarer er altfor dårlig. Det er på høy tid at myndighetene tar problemet på alvor og sikrer at vi får i oss så lite miljøgifter som mulig. – Oppdrettslaks er et godt eksempel. Vi vet i dag hvordan nivåer av miljøgifter kan reduseres. Likevel er ingenting gjort for å endre regelverket, sier Ruzzin til BT. Og konkluderer slik intervjuet:

– Jeg vil anbefale folk å ikke spise mat som inneholder miljøgifter. Det gjelder oppdrettslaks og annen stor, fet fisk. Drikk heller tran eller andre fiskeoljer hvor miljøgifter er blitt fjernet. Vil du spise fiskeprotein eller andre næringsstoffer i fisk, anbefaler jeg mager fisk som torsk. De inneholder lite miljøgifter. Men hold deg unna torskelever!

– Spiser du selv oppdrettslaks?

– Aldri!

Les intervjuet hos Bergens Tidende

 

Relatert

Oppdrettslaks verre enn sitt dårlige rykte – forskere slår alarm

Fiskeoppdrett – en økologisk katastrofe