Sveits: Nei til befolkningsvekst – EU truer med represalier

ch-karte-d

Et flertall av Sveits’ befolkning sa sist søndag i en folkeavstemning nei til befolkningsvekst og masseinnvandring.

Av Redaksjonen

Resultatet av folkeavstemningen kom som en overraskelse på myndigheter i inn- og utland, som trodde økonomisk vekst skulle legitimere den fortsatte frie innvandringen fra EU-området.  Sveits har de siste årene tatt imot 80 000 innvandrere hvert år og nærmere en fjerdedel av landets befolkning består nå av innvandrere., hovedsakelig fra EU.

Unikt folkstyre

Sveits  er unikt i europeisk sammenheng, i form av sitt direktedemokrati, desentraliserte kantoner i en konføderasjon og ikke minst sammensatte befolkning. Direktedemokratiet gir folket direkte innflytelse i saker av prinsipiell betydning så vel som store samfunnsprosjekt med økonomiske og sosial konsekvenser. Det lokale selvstyret praktiseres og mer utstrakt enn i noe anet europeisk land.  En flerkulturell befolkning som nettopp gjennom sitt utstrakte folkestyre har klart en harmonisert balanse mellom den tyske, franske og italienske befolkningsgruppen (og en retoromansk minoritet).  Dette er en finstemt balanse som nå er under press under strømmen av mennesker til det fortsatt velstående Sveits.  Føderasjonen har til forskjell fra Norge en økonomi som ikke hviler på energi- og oljeressurser, men i hovedsak høyteknologi, foredlingsindustri og bank- og finanstjenester. Sveits forsøker i det lengste å beholde sin alliansefrihet og nøytralitet og ble først i 2002 medlem av FN, men har valgt å stå utenfor NATO og EU, og ikke minst EØS, og forhandler frem bilaterale avtaler med EU og andre handelspartnere.

Sveits har tidligere gjennom folkeavstemning sagt nei til bygging av bønnerop fra minareter og majoriteten av befolkningen henger om en sekulær offentlighet o respekt for trosfrihet, samtidig som mange sveitsere er religiøse med katolikker i flertall.   Argumentasjonen i forhold til avstemningen om innvandring  fra EU-området har ikke handlet om kulturforskjeller, men om å si nei til befolkningsvekst, lønnsdumping og befolkningstrengsel..

Misvisende mediaomtale

Media i Norge og andre steder beskriver folkeavstemningens nei som et nei til kvalifiserte arbeidskraft som etterspørres av næringslivet. Men tallene fra offentlige statistikker viser at det er mindre enn 2 % av innvandringen som tilhører gruppen av høyt utdannede og kvalifisert arbeidskraft som etterspørres.  Den største gruppen på over 22 % er familiegjenforening og majoriteten er mennesker som tar jobber som tilhører ufaglærte yrkesgrupper i tillegg til at 5 % går direkte inn i arbeidsledighet (Sveits har ellers en av Europas laveste ledighetsstatistikker).  Majoriteten ønsker derfor innvandringskvoter av kvalifisert og etterspurt  arbeidskraft, som ikke utkonkurrerer sveitsere i bunnen av arbeidsmarkedet.

Trangt om plassen

Sveits er lite i areal og det tiltagende behovet grunnet den store årlige befolkningstilveksten fra innvandrere for utbygging av boliger og infrastruktur og belastning på natur- og kulturlandskapet har fått mange, ikke minst miljøvernere, til å reagere.  Til tross for en i utgangspunktet godt utbygd og moderne infrastruktur med veier og kollektivtrafikk, begynner trafikkaos og køer og bli mer og mer vanlig i og med befolkningsveksten  som øker, og tidligere ubebygde naturområder fortettes.

Sveits_bondefamilie

Ung sveitsisk bondefamiie

EU respekterer ikke folkeavstemningen

Uttalelser fra EU tyder på at de ikke vil respektere folkeavstemningen og de truer nå med sanksjoner. Andre kommentatorer hevder at EU vil presse frem en omkamp for å endre beslutningen til folkeflertallet.

Noe lignende skjedde da EU tvang Irland som i en folkeavstemning i 2008 sa nei til  Lisboa-traktaten som sentraliserer EUs makt på bekostning av nasjonalstatene. Etter et massivt press fra EU-kommisjonen i etterkant av denne avstemningen, stemte Irland bare litt over et år senere ja til avtalen (no.wikipedia.org/wiki/Lisboa-traktaten).

–  Både den politiske og den økonomiske eliten i Sveits er imot dette, så jeg tror det går mot en ny folkeavstemning. Og EU vil komme med motreaksjoner. Sveits er jo et byråkratisk mareritt for EU gjennom alle avtalene, som skal reforhandles hele tiden. Avgjørelsen kommer derfor bare som en ekstra byrde på toppen av alt, sier professor Erik Oddvar Eriksen ved Senter for Europaforskning, Arena, til Aftenposten.

Tysklands finansminister  Wolfgang Schaüble, uttaler at resultatet av folkeavstemningen kommer til «å skape en rekke problemer for Sveits på mange områder», Sveriges EU-minister Birgitta Ohlsson beskriver resultatet av folkeavstemningen som sørgelig, Frankrikes utenriksminister Lauretn Fabius sier « Frankrike vil nå overveie sine forbindelser med Sveits», og mange andre uttalelser fra toppolitikere innen EU uttrykker den samme misnøyen.

Samtidig er EU avhengig av Sveits på flere områder: finansmarkedet, i kampen mot skatteflyktninger, sentralt transportnett gjennom Europa og de bilaterale handelsavtalene med flere EU–land, ikke minst Tyskland.  Derfor har Sveits kunnet fremforhandle sin privilegerte uavhengighet.

Tiden vil vise om Sveits blir ved sin demokratiske beslutning eller presses til å snu for å tilpasse seg en vekstavhengig globalisert økonomi.

Valgresultater

Kilder

Swissinfo – nyheter fra Sveits på engelsk

Sveits sa nei til EØS

Infobrosjyre fra folkeinitiativet mot masseinnvandring

www.tagesschau.de

FAZ.de

Relatert

Fra massesamfunn til stammesamfunn? Terje Bongard hos NRKs Verdibørsen

Debatt: Enken av Sareptas krukke – Norge er ingen uutømmelig oase

Demokrati eller folkestyre, har vi noe valg?