Spøkelsesby gjenoppstått som vitalt økosamfunn

Mens Norge ennå er inne i den oljesmurte velstandsboblen, opplever store deler av Europa de finansielle ulvetider som den nye normaliteten. Velferdsstaten pulveriseres i flere euro-land og armoden sprer seg. Der flere enten resignerer eller emmigrerer, har noen andre valgt en annen og mer radikal løsning: revitalisering av periferiens spøkelsesbyer.

Av Magne Stolpnessæter, statsviter og webredaktør KULTURVERK

I Spania er det i dag mer enn 3000 forlatte landsbyer. Der de fleste overlates til elementene og tidens tann, er det visse andre som gjenbefolkes. En av disse er middelalderlandsbyen Lacabe i Navarra, Nord-Spania. I dag er det mer enn et dusin slike økolandsbyer – eller ecoaldeas– i Spania.

Lacabe ble gjenoppdaget i 1980 av bønder som hadde mistet geitene sine. Da geitene ble sporet opp, snublet de også over den forlatte landsbyen. Like etter flyttet en gruppe på fjorten arbeidsledige byfolk inn. Ingen av dem hadde erfaring med ruralt liv, og de hadde heller ikke noen forventninger om et langvarig opphold. Til å begynne med var det ikke et eneste hus som var beboelig.

I pionertiden stuet de vordende landsbybeboerne seg sammen i et rom, før de etterhvert tok fatt på Lacabes gjenfødelse. Nye hjem og hager ble skapt på ruinene. Etter noen år hadde de også skaffet seg selv strøm ved å sette opp en vindmølle uten hjelp fra storsamfunnet.

I oppstartfasen livnærte en del av innbyggerne seg som taktekkere rundt om i distriktet. Senere bygde de et eget bakeri. Dets salg av organisk surdeig går i dag så godt at ingen av innbyggerne føler de behøver å jobbe utenfor Lacabe. De er i tillegg selvforsynte med markens grøde og lever under hva de kaller for nøysom velstand. “Konsumjaget eksisterer ikke her”, sier de.

Spania gjennomgår nå en dyp økonomisk krise, og Lacabe har fått mange henvendelser fra arbeidsledige landsmenn som ønsker å starte et nytt liv. Men som lokalbefolkningen sier, er ikke løsningen å flytte inn til deres bosetning. Derimot er det å la seg inspirere av Lacabes eksempel og følge det opp andre steder i landet.

Lacaberne er neppe ugjestfrie, men de vet hvor hard overgangen vil bli for de aller fleste moderne mennesker. Som en av landsbybeboerne sier: “Folk som har vært vant til materiell overflod vil ikke automatisk kunne akseptere hva de nye omstendighetene krever av dem, selv om de kanskje har den riktige innstillingen til å begynne med. Dessuten må man slutte å se på materielle mangler som ‘mangler'”. Se videoreportasje fra Lacabe her:

[vsw id=”91pBFyLWIx4″ source=”youtube” width=”560″ height=”345″ autoplay=”no”]

 

Relevante linker

Comunidad Lacabe

Medieval Spanish ghost town now self-sufficient ecovillage

Red Iberica de Ecoaldeas

 

Relatert

Fremtiden tilhører småbøndene

Tre velmente råd for de nye natursamfunnene

Verden brenner! En samtale med filmskaperen Justin Oakey om periferi, tradisjon og kampen for tilværelsen

BHUTAN VISER VEI – verdens første heløkologiske land

Russlands økologiske mirakel