Skjønnhetens mysterium: Animerte klassiske kunstverk

Den Milano-baserte italienske regissøren Rino Stefano Tagliafierro står bak en håndfull eksperimentelle animasjonsfilmer, kunst- og musikkvideoer. Hans nyeste frambringelse i skrivende stund er kortfilmen Beauty (2014), hvor han har animert en rekke klassiske kunstverk fra Renessansen til slutten av det 19.århundret og brakt dem sammen i en levende kompilasjon. Temaet er skjønnhet. Alt ifra det sensuelle til det grimme, fra livet til døden har blitt estetisert av mangfoldige... Read More

Håp for gammelskogen?

Utnyttelse av tømmer har vært en viktig del av bosetningsgrunnlaget her til lands så lenge det har bodd mennesker her. Skogen er en viktig del av vår nasjonale kulturarv. Fortidens utnyttelse kunne nok gjøre store innhogg lokalt og regionalt, og i områder med storstilt fløting kunne dette forandre landskapet totalt. Av Martin Eggen. Han er opprinnelig fra Bodø, men har bodd mesteparten av sitt voksne liv på Jæren i Rogaland. Nå bor han i Lofoten. Han har vært opptatt... Read More

Sensurert TED-konferanse: “De rike skaper ikke jobber”

For snart to år siden ble den amerikanske entreprenøren Nick Hanauer sensurert av TED etter sitt konferansebidrag. Han våget noe så uhørt som å kritisere sin egen sosiale stand – oligarkiet – og fortelle publikum at “de rike skaper ikke jobber”. Av Magne Stolpnessæter, statsviter og webredaktør KULTURVERK TED [Technology, Entertainment and Design] er en årlig konferanse som har pågått siden 1984. Den er opprinnelig basert i Silicon Valley i... Read More

Folkets votum: 9 av 10 vil ha stillhet – ikke støy!

Gjenreisingen av Norge etter 2. verdenskrig gikk som vi vet sin gang med sterk satsing på industrireising. “1960-årene ble det gyldne tiår fremfor noe og industriens glanstid fremfor alt”, konkluderte Hanisch og Lange, etablerte historikere i økonomifaget. Utviklingen ga høy levestandard – målt som økonomisk vekst med kroner og øre som benevning. Prisen var tunge naturinngrep og stor forurensning. Ett av tegnene på at levestandard – tidens mantra... Read More

Panteren – Rainer Maria Rilke

Dens blikk er blitt så sløvet under ferden langs gitteret at det mottar ikke lenger. Det er som om det fantes tusen stenger og bak de tusen stenger ingen verden. Dens gang er myk, og smidig sterkt er skrittet når den i sammentrengte ringer går som i en dans av kraft omkring en midte hvor en bedøvet, mektig vilje står. Iblant kan sløret foran dens pupill gli lydløst opp. Et bilde den fornemmer, går gjennom kroppens anspent stille lemmer og er i hjertet ikke lenger til. –... Read More

Andelslandbruk – mat som viser bondens ansikt

Jolien Perotti er initiativtakeren bak andelslandbruket på Øverland Gård i Oslo (det første i Norge). I en samtale med James Alexander Arnfinsen (redaktør for Levevei.no) – her gjengitt som podcast – går hun i dybden på hva dette konseptet innebærer og hvilke personlige og samfunnsmessige behov det dekker. Hvordan kan vi sikre trygg tilgang til sunn og god mat? Hvordan kan vi forbedre dialogen mellom produsenter og forbrukere? Hvordan kan vi holde liv i... Read More

Stø kurs mot miljøkrise?

I sin berømte bok Collapse – How societies choose to fail or succeed viser vitenskapsmannen Jared Diamond hvordan våre valg i krisetider enten redder et samfunn eller lar det gå til grunne. Hvordan kan for eksempel et samfunn ødelegge seg selv ved å hogge ned all tilgjengelig skog? Av Sigmund Hågvar, naturforkjemper, professor emeritus i naturvern og forfatter Mens Japan i tide satte i gang tiltak for å bevare skog, valgte innbyggerne på Påskeøya å hogge ned absolutt... Read More

Med multikulturalisme eller multipolaritet som framtidig identitet?

Umiddelbart tykkjest ordet multikulturalisme fengjande, ein kan mest få visjonar om ein permakulturhage, der ulike planter utfyljer og dreg nytte av kvarandre, ein polykultur, medan multipolaritet meir leier tankane til ein monokulturell åker. Korleis kan noko som er polært vera positivt og gjera rikt og mangfaldig? Er ikkje dette ei sjølvmotsetning? Av Øyvind Holmstad, redaktør av bloggen Naturkonservativ Multikulturalismen er motpolen til multipolariteten i den forstand... Read More

Overview – astronauters perspektiv på jordkloden

Kortfilmen «Overview» forteller om fem astronauters perspektiv på menneske, natur og jordkloden, på kosmisk avstand og de perspektiver det åpner for. Overblikks-effekten kalles dette, og gir de som opplever den et dypere følelse av ansvar og forståelse av sammenhengene mellom menneske, natur og jordklodens enhet mellom alt levende.  Historiene er vakkert visualisert og tonsatt. [vsw id=”55073825″ source=”vimeo” width=”620″ height=”264″... Read More

Kaosets metafysikk – Alexander Dugin

I denne teksten retter den kontroversielle tenkeren Alexander Dugin et kritisk blikk mot konseptet logos som fundament for europeisk filosofi og tenkning, og etterlyser et nytt blikk på kaos som et vitaliserende perspektiv til erstatning for et åndsliv uttømt for livskraftig meningsinnhold.   Av Alexander Dugin, oversatt av Jo Hammerstad  «I dag har all denne logosentriske filosofien kommet til et endepunkt, og vi må finne en annen vei for tenkningen, som ikke følger... Read More