Kalasha – en rødlistet kultur

Det er ikke bare bio- og artsmangfoldet som er under press. Også kulturer som har bevart sin egeneart mot alle odds er i ferd med å skvises ut av verdenskartet. 

Av Kjell Brevik, arkeolog og redaksjonsmedlem KULTURVERK

Et fotografi fra Scanpix (se over) publisert i artikkelen «Verdensbildet» i Adressa 21.12.2012, viste en undervisningssituasjon i kulturhuset og skolen Kalasha Dur i Bumburet-dalen i distriktet Chitral (provinsen Khyber Pakhtunkhwa), Pakistan. Bumburet er én av tre isolerte dalfører i den myteomspunne fjellkjeden Hindu-Kush som utgjør kalashaenes kjerneområde. Dette mildt sagt særegne og stort sett ukjente folkeslaget teller skarve 3500 mennesker og billedteksten gav en kort omtale: «Kalasha er et religiøst samfunn som stammer tilbake fra Alexander den store, og de hevder de er under stadig større press for å konvertere til islam.»

At kalashaene er et religiøst samfunn er i høyeste grad korrekt, men det er også en alvorlig underdrivelse da det dreier seg om intet mindre enn en innfødt, før-muslimsk kultur hvis eksistens er uløselig forbundet med en polyteistisk religion som står i svært skarp kontrast til den pakistanske majoritetens livssyn. Strukturen og panteonet i kalashaenes religion kan trygt regnes blant de indoeuropeiske og før-semittiske religionene som opphavelig også omsluttet europeiske kulturer som den skandinaviske. Som lidenskapelige jordbrukere med vindruer på repertoaret og utskårede gudestøtter av tre stående i helligdommene sine har kalashaene i beste fall blitt sett på som kuriositeter av muslimske nabofolk.

Pakistanske myndigheter har lagt en slags beskyttende hånd over det eksotiske folket som et mål for turisme. Konverteringspresset som nevnes i billedteksten – ofte en form for overlevelsestaktikk hos unge kalashaer – er en sørgelig realitet som føles som en trussel mot kalashaenes enestående verdensanskuelse og livsførsel. Sågar har tvangskonverteringer funnet sted. Det gamle provinsnavnet Kafiristan betyr på persisk «de vantros land». Nærsagt over natta har de selvhjulpne kalasha-klanene blitt innhentet av historien, globaliseringen og fundamentalismen.

Verken de avsondrede fjelldalenes naturressurser – kalashaenes hellige landskap – eller kalashaenes kulturelle egenart skånes.  Men hjelp har kommet fra uventet hold: inspirert av en romantisk overbevisning om at kalashaene er etterkommere av soldater som fulgte Alexander den store gjennom fjellkjeden i andre halvdel av 300-tallet f.Kr, har en gruppe grekere iverksatt en «redningsaksjon» som har resultert i kulturbevarende satsninger som nettopp kultursenteret Kalasha Dur. Dette fører i tillegg til noe som kanskje kan betraktes som ren «hellenisering».

Kalasha-kvinner

Genetiske studier har nemlig konkludert med at kalashaene er å betrakte som en urbefolkning i Hindu-Kush. Samtidig har lingvistikken avdekket deres språk som en selvstendig gren av det indoiranske språktreet. Religionshistorikere har sett seg konfrontert med en levende religion tilhørende den samme kulturkretsen med sentrale guddommer som Dezau, Varendr og Jestak.

Det hører med til historien at det var den anerkjente norske indologen, iranisten og språkforskeren Georg Valentin von Munthe af Morgenstierne (1892-1978) som gjennom sin pionérforskning i Afghanistans grensestrøk dokumenterte unike kulturer og språk og brakte kunnskaper om disse tilbake til Vesten. Nasjonalbibliotekets prosjekt Språk- og kulturforsking i Sør-Asia har gjort noe av hans materiale tilgjengelig på nettet, bl.a. fra hans møte med kalashaene, og det gis der en kort omtale:

«Et svært rikt materiale fra disse reisene har gitt den første virkelige oversikten over et språklig uhyre sammensatt område, av største betydning for indisk og iransk språkvitenskap og kulturhistorie. Bl.a. påviste Morgenstierne at de såkalte kafirspråkene utgjør en selvstendig gruppe innen indoiransk». 

Nå går de 3500 gjenlevende i denne utrydningstruede folkegruppen en usikker fremtid i møte, satt under press av både religiøse krefter og globalisme.

Foto øverst: Rebecca Conway

 

Relevante nettsteder

http://www.nb.no/baser/morgenstierne/english/index.html

http://kalashaheritage.org/

https://www.facebook.com/KalashaPeople?fref=ts

 

Relatert

Cave of Forgotten Dreams (Die Höhle der vergessenen Träume) – Werner Herzog

BHUTAN VISER VEI – verdens første heløkologiske land