Miljøgifter gjør barn dumme

carf_barn

Miljøgifter som bly, kvikksølv, PCB og mer enn 200 kjemikalier hemmer barns utvikling og gir dem hjerneskader hevder forskeren Philippe Grandjean, professor i miljømedisin ved Harvard og Syddansk Universitet følge en artikkel på forskning.no.  

Han har nylig publisert boken Only One Chance – How Environmental Pollution Impairs Brain Development – and How to Protect the Brains of the Next Generation.

Om dette stemmer har det alvolige konsekvenser for ikke bare barns utvikling og evner, men hele befolkningers utvikling. Ifølge en undersøkelse har forgiftningen allerede ført til at befolkningen i England har blitt dummere da deres reaksjonsevne er senket med 100 millisekunder siden 1800-tallet. Forfatterne av undersøkelsen mener dette tilsvarer 14 IQ-poeng.

Det er en utvikling man må ta alvorlig, påpekte Philippe Grandjean ifølge forskning.no:

– Hvis gjennomsnittlig IQ faller 5 poeng på grunn av skadelige kjemikalier, fører det til en stigning i antallet mentalt utviklingshemmede på 57 prosent, eller 4 prosent av verdens befolkning, forklarte Grandjean.

Han viser til at det er en klar sammenheng mellom hjerneaktivitet og miljøgifter:

Undersøkelser med 14-årige barn som har vært utsatt for kvikksølv og PCB-forgiftning, viser at de har mindre elektrisk aktivitet i hjernen enn andre barn. Det samme gjelder for bly, forklarte Grandjean.

Særlig barn i utviklingsland med liten kontroll på forurensing og giftutslipp blir hardt rammet:

– Barna er som regel ikke syke. De har ikke noen symptomer. De har bare mistet et par IQ-poeng, sa han.

Grandjean kaller det en usynlig pandemi.

– Vi snakker millioner av barn som har mindre hjerner enn kunne hatt, sa han og erklærte at det var kriminell atferd å la være å gjøre noe.

Grandjean er bekymret over at urimelige krav til dokumentasjon og høye toleranserverdier forhindrer effective tiltak.

Under sitt foredrag Chemical Brain Drain – Challenges in linking environmental science to policy  som ble holdt for The Initiative for Science, Society and Policy (ISSP) og Det europeiske miljødirektoratet (EEA) i København, uttalte han:

– De kjemikaliene vi slipper ut mest av, blir ikke forsket på, sa Grandjean, som kom med en appell til det vitenskapelige samfunnet:

– Vi er nødt til å reise oss opp og si: «Det er noe galt her!»

 

Bildet er fra Children at risk foundation som jobber med å bedre gatebarns livsvilkår i Brasil

Les hele artikkelen hos forskning.no