Afrikas befolkning firedobles innen 100 år

Afrika_sult

Det har vært ulike estimater på verdens befolkningsutvikling, men tendensen har vært at de tallene myndigheter og beslutningtagere forholder seg til underestimerer. Nå nylig har FN  justert opp tallene for utviklingen frem til 2100 fra vel 10,1 til 10,9 millarder mennesker. Økningen av estimatet tilsvarer mer enn det nåværende befolkningstallet i Europa. For Afrika innebærer dette en økning fra 1,1 til vel 4,2 millarder som tilsvarer jordens befolkning for vel 30 år siden.

– Det skyldes blant annet at man har vegret seg for å snakke om overbefolkning, samtidig som man har overfokusert på effekten av hiv og aids, sier direktør Stig Jensen fra Institut for Afrikastudier ved Københavns Universitet til Jyllands-Posten. 

Demografen Helge Brunborg hos SSB opererer mellom forsiktige estimater på 9 milliarder mennesker til vel 12 milliarder i 2050.

 

Relatert

Overbefolkning, beretningen om en varslet, men fortiet katastrofe – kommentar til debatt på Litteraturhuset

David Attenborough og vitenskapsfolk advarer mot befolkningskatastrofe

Befolkningspolitikken og vekstens grenser – det glemte aspektet av Bredo Berntsen

WWF: Jorden er ikke stor nok

Matvaresikkerheten truet – NATO advarer

Arne Næss i 100: Fortsatt aktuell?